Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
tytuł dział€ Wstecz O poziom wyżej
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Porozumieniu | Obowiązki członków | Członkowie | Instytucje współpracujące | Regulamin Porozumienia PJN | Spotkania Porozumienia PJN | Kontakt | LinkiObowiązki członków


Jednostki notyfikowane są zobowiązane uczestniczyć w uzgadnianiu reguł technicznych mających na celu wprowadzenie w życie obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza w:


  • uzgadnianiu specyfikacji technicznych odpowiadających zasadniczym wymaganiom w przypadku braku norm zharmonizowanych,

  • określaniu zawartości dokumentacji wymaganej do dostarczenia przez producenta w ramach procesu oceny zgodności,

  • przygotowaniu projektów dokumentów stosowanych przez jednostki notyfikowane w celu wspólnej interpretacji norm lub przepisów,


Ponadto członkowie Porozumienia zobowiązują się do stosowania w procesie oceny zgodności postanowień Komitetu Horyzontalnego ds. Współpracy Jednostek Notyfikowanych w UE w zakresie środków ochrony indywidualnej i uzgodnień pomiędzy krajowymi jednostkami notyfikowanymi.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP