Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
tytuł dział€ Wstecz O poziom wyżej
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Porozumieniu | Obowiązki członków | Członkowie | Instytucje współpracujące | Regulamin Porozumienia PJN | Spotkania Porozumienia PJN | Kontakt | LinkiSpotkania


Przedmiotem spotkań Porozumienia są między innymi następujące zagadnienia:


  • przedstawianie informacji z prac Komitetu Horyzontalnego oraz przedstawianie informacji z prac Grup Pionowych,

  • ustalanie wspólnego stanowiska w stosunku do dokumentów przedstawianych przez Komitet Horyzontalny ds. współpracy jednostek notyfikowanych w UE w zakresie środków ochrony indywidualnej,

  • przedstawianie i uzgadnianie dokumentów stosowanych przez jednostki notyfikowane w celu wspólnej interpretacji norm lub istniejących przepisów, ich przekazywanie odpowiednim organom na poziomie krajowym i europejskim,

  • podejmowanie decyzji o powołaniu grup roboczych.


Materiały do pobrania - tylko dla zarejestrowanych użytkowników!!

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

W dniu 28 września 2010 r. odbyło się spotkanie Porozumienia Polskich Jednostek Notyfikowanych w obszarze dyrektywy 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Jednostki notyfikowane wchodzące w skład Porozumienia zadeklarowały stosowanie wszystkich postanowień dokumentów Recommendation for Use Sheets oraz podjęły decyzję o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2011 r. pięcioletniego okresu ważności  certyfikatów oceny typu WE środków ochrony indywidualnej. Recommendation for Use Sheets publikowane są na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/
Szczegółowych informacji na temat warunków przedłużenia okresu ważności certyfikatu oceny typu WE udzielają poszczególne jednostki notyfikowane, które wydały dany certyfikat.