Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Formularz wprowadzania danych dokumentu


Poniższy formularz umożliwia sporządzenie ON-LINE i wydrukowanie dokumentacji powypadkowej według obowiązujących przepisów prawnych.

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy


Nazwa podmiotu sporządzającego kartę wypadku (wypełnić jeśli brak pieczątki)
Adres podmiotu sporządzającego kartę wypadku (wypełnić jeśli brak pieczątki)
Numer karty
Rok sporządzenia karty

I. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK


Imię i nazwisko lub nazwa i adres płatnika składek na ubezpieczenie społeczne
NIP
Regon
Pesel
Rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Seria dokumentu tożsamości
Numer dokumentu tożsamości

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO


Imię i nazwisko
Pesel
Rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Seria dokumentu tożsamości
Numer dokumentu tożsamości
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Tytuł ubezpieczenia:

III. INFORMACJE O WYPADKU


Data wypadku
Godzina wypadku
W dniu wypadku poszkodowany (cd poniżej)
pracę o godzinie
Wypadek zdarzył się
Wybierz
Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku
W sprawie wypadku były podjęte czynności przez odpowiednie organy
Ciężkość wypadku
Wypadek spowodował niezdolność do pracy od
do
Wypadek spowodował zgon w dniu

Świadkowie wypadku (imię i nazwisko, adres zamieszkania)


Świadek 1.
Świadek 2.
Świadek 3.
Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy
Uzasadnienie nieuznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE


Kartę wypadku sporządzono w dniu
Imię i nazwisko sporządzającego
Miejscowość sporządzenia karty wypadku
Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym terminie 14 dni
Kartę wypadku odebrano w dniuNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP