Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy | Instytucje | Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP | KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP | Zagrożenia zawodowe występujące w piekarstwie i cukiernictwie | Ocena ryzyka zawodowego | Zasady BHP przy obsłudze najczęściej stosowanych maszyn i narzędzi | Oferta


PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
- PIEKARSTWO
I CUKIERNICTWO

Przepisy

       - przepisy ogólne
       - przepisy BHP dotyczące                    piekarstwa i cukiernictwa
       - nowości prawne
Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Precyzują one ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 
Instytucje

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Związek Rzemiosła Polskiego
- Polska Konfederacja Pracodawców
  Prywatnych
- Polska Agencja Rozwoju
  Przedsiębiorczości
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Urząd Dozoru Technicznego
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i inne ciekawe adresy
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Praca w piekarniach i zakładach cukierniczych, zwłaszcza małych i słabo zmechanizowanych, może być niebezpieczna i uciążliwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Oprócz potencjalnych zagrożeń związanych z obsługą niebezpiecznych maszyn i urządzeń, niekorzystne warunki pracy mogą być związane z obciążeniem termicznym, zapyleniem, ciężką fizyczną pracą ręczną, pracą wielozmianową, w tym nocną. W tych warunkach konieczne jest ścisłe przestrzeganie przez pracodawców i pracowników obowiązujących w piekarnictwie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 
KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP

Terminarz obowiązkowych działań, jakie powiniem podjąć w ciągu roku pracodawca w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Wzory najważniejszych dokumentów
Zagrożenia zawodowe występujące w piekarstwie i cukiernictwie

Informacje nt. zagrożeń zawodowych występujących przy wykonywaniu prac  związanych z produkcją pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz obsługą wykorzystywanych w tym celu maszyn i urządzeń, sposoby ich identyfikacji oraz metody ich zmniejszania. Załączone listy kontrolne stanowią pomoc w ocenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskazują praktyczne metody prowadzące do zmniejszenia ryzyka zawodowego.
 
Ocena ryzyka zawodowego

Podstawowe informacje nt. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz najprostszych metod jej dokonywania.

Zasady BHP przy obsłudze najczęściej stosowanych maszyn i narzędzi

Informacje o najważniejszych zasadach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przy wykonywaniu różnego rodzaju prac, związanych z produkcją pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz obsługą maszyn i urządzeń do tego celu wykorzystywanych.
 
Oferta

- Ośrodki szkoleniowe
- Środki ochrony indywidualnej
- Usługi BHP - firmy doradcze
- Wydawnictwa
- Bazy danych dotyczące bhp i ergonomii

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPAKTUALNOŚCI:

Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej w PIEKARNIACH

zobacz
IRYS - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ON-LINE
Interaktywna ocena ryzyka zawodowego on-line
w systemie IRYS, uwzględnione czynniki: chemiczne, pyły, biologiczne, fizyczne (hałas, drgania, czynniki mechaniczne, promieniowanie optyczne, promieniowanie jonizujace, zagrożenie wybuchem i pożarem), obciążenie termiczne


zobacz
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA ON-LINE - interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

zobacz
Przykłady zbiorów danych do kart charakterystyk substancji niebezpiecznych
on-line


zobacz
Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2005 pod hasłem "STOP HAŁASOWI"

zobacz