Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy | Instytucje | Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP | KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP | Zagrożenia zawodowe występujące w zakładach mechaniki pojazdowej | Ocena ryzyka zawodowego | Zasady BHP przy wykonywaniu różnego rodzaju prac | Oferta


MECHANIKA POJAZDOWA

Przepisy

     - przepisy ogólne
     - przepisy BHP w mechanice                pojazdowej
     - nowości prawne
Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Precyzują one ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 
Instytucje

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Związek Rzemiosła Polskiego
- Polska Konfederacja Pracodawców
 Prywatnych
- Polska Agencja Rozwoju
 Przedsiębiorczości
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Urząd Dozoru Technicznego
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
i inne ciekawe adresy
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych może być źródłem różnych zagrożeń wypadkowych, związanych z przemieszczaniem naprawianych zespołów i pojazdów, eksploatacją maszyn i innych urządzeń oraz prowadzeniem czynności obsługowo-naprawczych i lakierowania pojazdów. Użytkowanie materiałów palnych (benzyna, oleje itp.) stwarza zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w swoim zakładzie, powinien więc zapewnić wszelkie środki techniczne, medyczne i organizacyjne w celu ograniczania ryzyka zawodowego.
 
KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP

Terminarz obowiązkowych działań, jakie powiniem podjąć w ciągu roku  pracodawca w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie

Wzory najważniejszych dokumentów
Zagrożenia zawodowe występujące w zakładach mechaniki pojazdowej

Informacje nt. zagrożeń zawodowych występujących przy wykonywaniu prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych, sposoby identyfikacji zagrożeń oraz metody ich zmniejszania.
 
Ocena ryzyka zawodowego

Podstawowe informacje nt. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz najprostszych metod jej dokonywania.
Zasady BHP przy wykonywaniu różnego rodzaju prac

Informacje o najważniejszych zasadach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przy wykonywaniu różnego rodzaju prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.
 
Oferta

- Ośrodki szkoleniowe
- Środki ochrony indywidualnej
- Usługi BHP - firmy doradcze
- Wydawnictwa
- Bazy danych dotyczące bhp i ergonomii

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPAKTUALNOŚCI

IRYS - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ON-LINE
Interaktywna ocena ryzyka zawodowego on-line
w systemie IRYS, uwzględnione czynniki: chemiczne, pyły, biologiczne, fizyczne (hałas, drgania, czynniki mechaniczne, promieniowanie optyczne, promieniowanie jonizujace, zagrożenie wybuchem i pożarem), obciążenie termiczne


zobacz
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA ON-LINE - interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

zobacz
Przykłady zbiorów danych do kart charakterystyk substancji niebezpiecznych
on-line


zobacz