Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | SINDBAD | E-DOBÓR | IRYS | SZB | CHEMPYŁ | Baza informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych - przykłady | ERGO


Przykładowe zbiory informacji o właściwościach niebezpiecznych substancji chemicznych

Karty dostępne w formacie Adobe PDF

Pełna Baza danych do kart charakterystyk substancji niebezpiecznych
(wersja 8.0, 645 substancji) dostępna jest na płycie CD


Acetaldehyd

Aceton

Akrylaldehyd

Benzaldehyd

Benzen

Benzo[a]piren

Benzyna do lakierów

Chlorek winylu

Chlorowodór

Cykloheksanon

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

n,n-Dimetyloformamid

Etylobenzen

Fenol

Formaldehyd

Ftalan di(2-etyloheksylu)

Ftalan dibutylu

2-Furaldehyd

2-Furylometanol

Heksan-2-on

Heptan

Heptan-2-on

Krezol

Ksyleny

Naftalen

Octan etylu

Pentan-2-on

Styren

Tetrachlorek węgla

Tetrachloroeten

Tlenek azotu

Tlenek węgla

Toluen

1,2,3-Trimetylobenzen

1,2,4-Trimetylobenzen

1,3,5-Trimetylobenzen

Urotropina

Arsen

Benzydyna

Cykloheksan

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93