Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
Poradnik  dobrych praktyk WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI
rok wydania 2012Poradnik dobrych praktyk bhp z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych
rok wydania 2011

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wydawnictwa CIOP-PIB | Bazy danych i programy | Plakaty | "Kultura bezpieczeństwa"

Oferta


Wydawnictwa CIOP-PIB

Działalność wydawnicza Centralnego Instytutu Ochrony Pracy służy upowszechnianiu zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Instytut publikuje wyniki prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w ramach swej działalności.

Bazy danych i programy

Instytut oferuje szeroką gamę oprogramowania komputerowego skutecznie wspomagającego prowadzenie wszelkich działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Plakaty

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej.

"Kultura bezpieczeństwa"

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w wersji elektronicznyj - na płytach CD lub DVD)...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Elektroniczne materiały edukacyjne dla szkół pn. "Kultura bezpieczeństwa"

zobacz
Program MIKRO-BHP wspomagający prowadzenie oceny ryzyka zawodo-
wego
, dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw

zobacz
KRECIO - wspomaganie oceny stopnia zmęczenia wzroku

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93