Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Bibliotece | Regulamin Biblioteki | ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI | Nabytki | Inne źródła informacji

O BiblioteceBiblioteka CIOP-PIB jest biblioteką specjalistyczną, dysponującą bogatym księgozbiorem z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Interdyscyplinarny charakter tematyki sprawia, że zasoby biblioteki reprezentują niemal wszystkie dziedziny nauki, zarówno humanistyczne jak i techniczne, a także obszerne zbiory o charakterze uniwersalnym - slowniki, encyklopedie, leksykony i poradniki.
Biblioteka oferuje pomoc w wyszukiwaniu informacji i opracowywaniu zestawień bibliograficznych z problematyki dotyczącej ochrony człowieka w środowisku pracy, na podstawie krajowych i zagranicznych źródeł informacji.
Biblioteka umożliwia dostęp ze swoich stanowisk komputerowych w czytelni do następujących baz danych subskrybowanych przez Instytut:
Wirtualnej  Biblioteki  Nauki
Bazy ProQuest
Bazy CISDOC
Bazy OSH UPDATE
Bazy FIREINF.

Ze zbiorów bibliotecznych  mogą korzystać wszyscy zainteresowani, również osoby spoza Instytutu.

Biblioteka funkcjonuje w strukturze Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00,  w środy w godz. 12.00 - 16.00, IIp. pok. 225.

Ze zbiorami Biblioteki można zapoznać się na miejscu w czytelni, korzystając z tradycyjnych katalogów kartkowych oraz ELEKTRONICZNEGO KATALOGU, dostępnego również w Internecie.  (Informacje)

Księgozbiór Biblioteki obejmuje:
 • Ok. 28.500 wydawnictw zwartych - książki i materiały informacyjne (uwzględniając prowadzaną na bieżąco selekcję)
 • Ok. 5.330 prac naukowo-badawczych
 • 140 tytułów czasopism polskich (w tym 96 tytuły naukowe i specjalistyczne)
 • 87 tytułów czasopism zagranicznych

Biblioteka posiada specjalistyczne pismiennictwo polskie i obcojęzyczne z następujacych dziedzin:
 • bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
 • ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego w róznych działach gospodarki i na poszczególnych stanowiskach
 • środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • system zarządzania bhp, zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego
 • prawo pracy, dostosowanie prawa polskiego do wymagań unijnych
 • wypadki przy pracy ubezpieczenia i pomoc społeczna
 • ergonomia, psychologia i socjologia pracy
 • obciążenia psychofizyczne , zmęczenie, wypalenie zawodowe, stres, mobbing
 • społeczeństwo informacyjne
 • medycyna, fizjologia i higiena pracy
 • zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • awarie przemysłowe
 • techniki bezpieczeństwa

Biblioteka dysponuje również wydawnictwami archiwalnymi o znaczeniu historycznym z lat 20-tych do 70-tych ubiegłego wieku. Tematyka tych wydawnictw obejmuje: psychologię, fizjologię, medycynę, chemię, toksykologię, bezpieczeństwo pracy  (wydawnictwa archiwalne) .

Czytelnia posiada 3 stanowiska komputerowe dla czytelników, udostępniające bazy na nośnikach elektronicznych (CD-ROM), bazy w trybie on-line, oraz zapewnia dostęp do internetowych źródeł informacji, w tym także do czasopism elektronicznych.

Informacje na temat piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii można również uzyskać w innych bibliotekach oraz na stronach internetowych instytucji krajowych i zagranicznych:

Kierownik Biblioteki
mgr Iwona Ruszecka
e-mail: iwrus@ciop.pl
tel. 623-36-88

mgr Joanna Bulińska
e-mail: jobul@ciop.pl
tel. 623-36-90

mgr Witold Sygocki
e-mail: wisyg@ciop.pl
tel. 623-36-88

Centralny Instytut Ochrony Pracy  - Państwowy Instytut Badawczy
Biblioteka
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa  
e-mail: biblio@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Nowości:
- Spisy treści wybranych czasopism z dziedziny bhp

- Bibliograficzne Zeszyty Tematyczne

Do przeczytania:
- Książki
- Artykuły
- Poradniki
- Bibliografia bhp 2011

*  *  *  *  *  *  *

Źródła informacji on-line:
Wirtualna Biblioteka Nauki
- Web of Science
- Scopus
- EBSCO
PROQUEST CENTRAL
IEEE Xplore
CISDOC
OSH UPDATE + FIREINF - dostępna w CIOP-PIB

*  *  *  *  *  *  *

Wybrane dokumenty
cyfrowe księgozbioru
Biblioteki CIOP-PIB

Źródła informacji - historia i teraźniejszość

Tezaurus CIOP-PIB
Tezaurus CIOP-PIB (wersja pdf)

Źródła terminologii

Polskie Krajowe Centrum informacji o BHP - CIS

Baza OSH-BHP

Publikacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy