Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Bibliotece | Regulamin Biblioteki | ELEKTRONICZNY KATALOG BIBLIOTEKI | Nabytki | Inne źródła informacji


Inne źródła informacji - other information sources

Baza CISDOC

Baza OSH UPDATE
  * Dostępne  na komputerach w CIOP-PIB - accessible on CIOP-PIB computers.

Baza FIREINF
  * Dostępne  na komputerach w CIOP-PIB - accessible on CIOP-PIB computers.

Bazy czasopism elektronicznych - electronic journals databases
  * Dostępne  na komputerach w CIOP-PIB - accessible on CIOP-PIB computers.

Bazy opracowane przez Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP - PIB - Databases elaborated by CIOP-PIB Scientific  Information and Documentacion Centre

Baza OSH-BHP

Publikacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93