Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy | Instytucje | Oferta | Produkcja zwierzęca | Produkcja roślinna


ROLNICTWO
Przepisy

   - przepisy ogólne
   - przepisy BHP dotyczące rolnictwa
   - nowości prawne
Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spełniają rolę informacyjną i doradczą w rolnictwie indywidualnym i mają charakter bezwzględnie obowiązujący w stosunku do przedsiębiorstw rolnych.
 
Instytucje
-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Główny Inspektorat Weterynarii
- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
- Główny Inspektorat Sanitarny
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Urząd Dozoru Technicznego
- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
                                i inne ...
Oferta

-  Samorząd rolniczy
-  Doradztwo
-  Uczelnie rolnicze i jednostki naukowo-badawcze
-  Bazy danych
-  ŚOI
-  Wydawnictwa
 
Produkcja zwierzęca

-  Chów trzody chlewnej  
-  Chów drobiu
-  Chów bydła
-  Chów koni
-  Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zachowania zwierząt
-  Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym
-  Lista kontrolna BHP

Produkcja roślinna

- Uprawa i nawożenie gleby,
- Pielęgnacja i ochrona roślin,
- Zboża,
- Rośliny okopowe
- Transport i przechowywanie sprzętu
- Zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym
- Lista kontrolna BHP
 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93