Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Formularz wprowadzania danych dokumentu


Poniższy formularz umożliwia sporządzenie ON-LINE i wydrukowanie dokumentacji powypadkowej według obowiązujących przepisów prawnych.

Protokół powypadkowy


Numer protokołu
Rok sporządzenia protokołu

Dane przedsiębiorstwa


Nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy
Adres siedziby pracodawcy
NIP
Regon
Pesel
Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy
Kod PKD

Dane zespołu powypadkowego


Imię i nazwisko 1 osoby
Funkcja 1 osoby
Imię i nazwisko 2 osoby
Funkcja 2 osoby

Dane o wypadku


Ustalenia okoliczności wypadku od
do
Data wypadku
Godzina wypadku

Dane o poszkodowanym


Imię i nazwisko
Imię ojca
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Pesel
NIP
Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poszkodowanego
Nazwa komórki organizacyjnej
Nazwa stanowiska
Zawód
Wybierz

Pozostałe informacje


Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek
Data zgłoszenia wypadku
Okoliczności wypadku
Przyczyny wypadku
Nie przestrzegane przez zakład pracy przepisy lub zasady bhp
Udowodnione przez zakład pracy naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów
Dowody nietrzeźwości pracownika lub użycia przez poszkodowanego pracownika środków odurzających lub substancji psychotropowych
Skutki wypadku (rodzaj i umiejscowienie urazu)
Typ wypadku
Uzasadnienie ustalonego typu wypadku
Rodzaj wypadku
Ciężkość wypadku
Wnioski i środki profilaktyczne
Data sporządzenia protokołu
Przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni:

Zapoznanie się z protokołem


Osoba zapoznająca się z protokołem
Imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny zapoznającego się z protokołem
Data zapoznania się z protokołem

Zatwierdzenie i przekazanie protokołu


Data zatwierdzenia protokołu
Imię i nazwisko poszkodowanego pracownika lub uprawnionego członka rodziny potwierdzającego odbiór protokołu
Sposób przekazania protokołu
Data przekazania protokołu
Numer przesyłki poleconej

Pozostałe informacje


Wykaz załączników do protokołu
Poszkodowany pracownik, lub członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do sądu wNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP