Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy | Pracownia Psychologii Społecznej | Pracownia Obciążeń Termicznych | Pracownia Biomechaniki

Zakład Ergonomii

Główne kierunki działalności:

 • ustalanie fizycznej wydolności organizmu człowieka, dopuszczalnego obciążenia organizmu warunkami pracy i środowiska, mechanizmów zaburzeń funkcji organizmu w wyniku ekspozycji na czynniki uciążliwe i szkodliwe środowiska pracy,
 • opracowywanie teoretycznych i doświadczalnych metod oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy,
 • opracowywanie kryteriów oceny, metod pomiarów, zagrożeń i uciążliwości związanych z działaniem na organizm ludzki obciążenia termicznego (mikroklimat gorący i zimny),
 • opracowywanie i weryfikowanie metod psychologicznego doboru osób do pracy na stanowiska o dużym stopniu zagrożenia i uciążliwości,
 • badania psychospołecznych właściwości pracy jako źródła stresu,
 • opracowywanie metod pomiaru i oceny stresu psychologicznego i zasad interwencji antystresowej,
 • opracowywanie zaleceń ograniczających zagrożenia i uciążliwości w procesie pracy,
 • promowanie zachowań bezpiecznych w środowisku pracy,
 • ocena ergonomiczności stanowisk pracy,
 • opracowywanie kryteriów i metod optymalizacji warunków pracy,
 • ocena stanowisk pracy wg. wymagań ergonomii.


Kierownik Zakładu Ergonomii
dr n. med. Joanna Bugajska
tel. 22 623 32 77, fax: 22 623 32 82
e-mail: jobug@ciop.pl

Prof. dr hab. Maria Konarska
tel. 22 623 32 83
e-mail: makon@ciop.pl

Sekretariat
Iwona Łazarska
tel. 22 623 32 82
e-mail: iwlaz@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP