Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Czynności wstępne | Ostateczny dobór środków ochrony indywidualnej | Cennik

DOBÓR - Komputerowy System Doboru Środków Ochrony Indywidualnej

Moduł DOBÓR systemu STER umożliwia zautomatyzowane dobieranie środków ochrony indywidualnej dla pracowników, stosownie do zagrożeń zawodowych związanych z czynnikami szkodliwymi występującymi na ich stanowiskach pracy.
Dobierany jest sprzęt zapewniający maksymalny stopień ochrony przed określonym zagrożeniem zawodowym.


Moduł DOBÓR może pracować jako niezależny program lub może być wykorzystywany łącznie z systemem STER.

Moduł doboru środków ochrony indywidualnej, DOBÓR adresowany jest do pracowników służb bhp pracujących w dużych i średnich zakładach pracy, producentów, dystrybutorów środków ochrony indywidualnej oraz inspektorów bhp.

Kompleksowe ujęcie wszystkich podstawowych czynników szkodliwych oraz grup środków ochrony indywidualnej czyni z programu użyteczne narzędzie wspomagające działanie służb bhp. Ponadto, zawarte w systemie pomocy tekstowej programu informacje dotyczące parametrów ochronnych, obszaru stosowania poszczególnych typów środków ochrony indywidualnej oraz ich metod doboru stanowią kompendium wiedzy na temat tych środków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod telefonem:  
(+48 022) 623 36 79, 623 36 80, 623 36 81 lub 623 46 25.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93