Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Więcej informacji o materiałach pomocniczych | Kontakt | Galeria plakatów "Szkoła" | Edukacja BHP dzieci w wieku wczesnoszkolnym | Przydatne linki edukacyjne | Z dystansu

Materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

"KULTURA BEZPIECZEŃSTWA"

na książkach oraz płytach DVDW Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”

Materiały są zbiorem pomocy edukacyjnych wspierających nauczyciela w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii na wszystkich poziomach krajowego systemu oświatowego:
-         w klasach I-III szkoły podstawowej,
-         w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
-         w gimnazjum,
-         w szkołach ponadgimnazjalnych.

Materiały dostępne są w wersji:
- drukowanej (na książkach)
- elektronicznej (na płytach DVD w postaci e-booka z filmami).

                                                                                   więcej informacji ...
Więcej informacji o materiałach pomocniczych
 
Kontakt
Galeria plakatów "Szkoła"
 
Edukacja BHP dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Przydatne linki edukacyjne
 
Z dystansu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP