Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Badania psychologiczne kierowców | Cennik | Kontakt

Badania psychologiczne kierowców

PRACOWNIA PSYCHOLOGII PRACY
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie


oferuje usługi w zakresie w zakresie badań psychotechnicznych dla:
  • kandydatów na kierowców
  • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
  • kierowców skierowanych przez policję z powodu:
    • kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
    • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
  • kierowców będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny

Każdy kierowca otrzymuje - poza orzeczeniem - szczegółową informację o wynikach swoich badań oraz o posiadanych predyspozycjach do kierowania pojazdem.

Pracownia Psychologii Pracy posiada aktualne zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenia badań i wydawanie orzeczeń


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93