Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Główne kierunki działalności


Zespół Laboratoriów Wzorcujących  prowadzi wzorcowanie wyposażenia pomiarowego i badawczego, dla potrzeb klientów zewnętrznych oraz laboratoriów badawczych Instytutu. Laboratoria wzorcujące funkcjonują zgodnie z systemem zarządzania spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Od dnia 28 stycznia 2004 r. laboratoria wzorcujące Instytutu posiadają akredytację, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji. Aktualny certyfikat akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących nr AP 061 obowiązuje do dnia 27 stycznia 2016 r.(certyfikat akredytacji Nr AP 061).

W skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących wchodzą:
- Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych,
- Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego,
- Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji,
- Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych.

W ramach zakresu akredytacji laboratoria wzorcujące CIOP-PIB oferują wzorcowanie następujących przyrządów pomiarowych:
  • mierników do pomiaru pól elektromagnetycznych oraz magnetostatycznych stosowanych do oceny ekspozycji ludzi i środowiska,
  • mierników stosowanych do pomiaru stężeń tlenku węgla w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • aspiratorów-pompek dozymetrii indywidualnej stosowanych do pobierania próbek powietrza,
  • przepływomierzy mierników wydatku energetycznego,
  • anemometrów.

KONTAKT
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
mgr inż. Kinga Makuła
e-mail: kimak@ciop.pl

Kierownik Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych
mgr inż. Grażyna Szlagowska
e-mail: grszl@ciop.pl

Kierownik Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych
dr inż. Jolanta Karpowicz
e-mail: jokar@ciopl.pl

Kierownik Pracowni Aerozoli, Filtracji i Wentylacji
dr inż. Elżbieta Jankowska
e-mail: eljan@ciop.pl

Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego
dr Agnieszka Gajek
e-mail: aggaj@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP