Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Komentarz do przepisów bhp ustanowionych w 2008 r. | Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | Dz.U. z 2008 nr 81, poz. 716 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy

Komentarz do

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2008 r. nr 108, poz. 690)

dr Barbara Krzyśków


Zmianie uległ § 39 rozporządzenia.

W ust.1 zmiana polega na ustaleniu, że zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Natomiast w ust. 2 cytowanego przepisu zmienione zostały zasady zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą. W pkt. 1 zamiast ograniczanie ryzyka zawodowego w nowym brzmieniu jest zapobieganie zagrożeniom. Punkt 2 został uzupełniony o obowiązek oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami wówczas, gdy zagrożenia takie nie mogą być wykluczone. W dalszej treści przepis nie uległ zmianie.

Wprowadzone zmiany mają na celu doprowadzenie do zbieżności przepisów polskich z wymaganiami dyrektywy ramowej 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP