Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Cele kampanii | Adresaci działań kampanii | Jak zostać partnerem kampanii | Jakie działania można realizować w ramach kampanii? | Harmonogram działań kampanii | Inauguracja kampanii - Stabilator | Seminarium GAZ-SYSTEM Poznan | Seminarium budowlane Gdansk | Szkolenie Bartoszyce | Seminarium: Magazyn Bezpiecznym Miejscem Pracy | Seminarium - Tarnów | Konferencja - Rzeszów | Seminarium - Olsztyn | Konferencja - Zielona Góra | Seminarium - Warszawa | Seminarium - Poznań | Seminarium Expom dla pracowników | Spotkania inspektorów bhp z dziećmi - Ostrołęka | Konferencja - Krasiczyn | Konferencja - Ostrołeka (Prokuratura Okręgowa) | Konferencja - Ozarow | Pogadanka Expom dla pracowników | Seminarium - Wigry | Konferencja - Nowy Sącz | Konkurs plastyczny - Olsztyn | Piknik Edukacyjny Olsztyn | Konferencja - Gdańsk | Zawody GAZ-SYSTEM | Seminarium - Kętrzyn | Seminarium - Zwartowo | Konferencja - Walbrzych | Porady BHP - Kalisz | Działania GAZ-SYSTEM S.A. | Działania Partnerstwa w Ostrołęce | Działania DFM Sp. z o.o. | Działania EXPOM S.A. | Działania Rhodia | Działania NIDEC | Działania LYRECO | Działania Browaru w Elblągu | Partnerzy kampanii | Informacje prasowe o kampanii | Poradnik dobrych praktyk bhp

Informacyjna kampania społeczna 2012:
PREWENCJA WYPADKOWA


PORADNIK: Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp – przykłady dobrych praktyk

Zagadnienia związane z wykonywaniem prac na terenie innych zakładów przez podwykonawców/poddostawców usług są przedmiotem uregulowań zawartych w kodeksie pracy, przepisach wykonawczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, normach dotyczących systemów zarządzania oraz procedurach zachodnich koncernów, w skład których wchodzą polskie firmy. Nakładają one na współpracujące ze sobą strony, podczas wykonywania prac w tym samym miejscu, określone prawa i obowiązki.

Z doświadczeń przedsiębiorstw wiadomo, że zdecydowanie najmniej problemów wiąże się ze współpracą z wysoce wyspecjalizowanymi podwykonawcami, którzy zajmują się wykonaniem robót o wysokim zaawansowaniu technicznym i wymagających wysokich kwalifikacji. Podwykonawcy tego rodzaju angażują niebagatelne środki w swój rozwój i w efekcie spełniają najwyższe wymagania z zakresu bezpie-czeństwa pracy. Jednak przedsiębiorstwa, zlecając prace czy zadania podwykonawcom, muszą brać także pod uwagę konieczność współpracy z innym typem firm – takich, których działania nie są związane z użyciem zaawansowanych technologii, a opierają się jedynie na sumienności, staranności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Takie firmy niejednokrotnie wymagają wsparcia ze strony zlecającego, poświęcenia większej uwagi oraz jasno określonych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy.

W poradniku pt.: "Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp – przykłady dobrych praktyk" przedstawiono 22 przykłady działań z zakresu regulowania kwestii bezpieczeństwa pracy we współpracy z podwykonawcami lub wspierania podwykonawców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w przedsiębiorstwach.

Przykłady zostały udostępnione przez przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, reprezentujące następujące sektory gospodarki: budownictwo, transport i logistyka, dystrybucja oraz transport paliw gazowych, przemysł naftowy/paliwowy, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, motoryzacja, hutnictwo, górnictwo i kopalnictwo, odzysk surowców z materiałów segregowanych oraz świadczenie usług ogólnobudowlanych.

Autorzy dobrych praktyk bhp:
• Grupa Ożarów S.A.
• Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
• Polimex-Mostostal S.A.
• Skanska S.A.
• Stabilator Sp. z o.o.
• DB Schenker Sp. z o.o.
• Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
• GAZ-SYSTEM S.A.
• GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu
• PKN ORLEN S.A.
• Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A
• Huta Bankowa Sp. z o.o.
• KGHM Polska Miedź S.A. (Huta Miedzi „Głogów”, Huta Miedzi „Cedynia”, Zakłady Wzbogacania Rud, Zakłady Górnicze „Lubin”, Zakład Hydrotechniczny w Rudnej)
• Związek Rzmiosła Polskiego (Murarstwo i Posadzkarstwo, Mosina).

Przykłady tzw. dobrych praktyk należą obecnie do popularniejszych narzędzi wspierających przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy. Jednym z celów funkcjonowania Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest budowanie bezpiecznych miejsc pracy, m.in. poprzez promowanie dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy. W ramach realizacji tego celu członkowie Forum przygotowali materiały pomocne w rozwiązywaniu problemu wspólnego dla wielu polskich przedsiębiorstw – zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac przez podwykonawców.

Niniejszy materiał przygotowano z myślą o wszystkich przedstawicielach przedsię-biorstw, którzy potrzebują wsparcia w działaniach na rzecz uregulowania relacji z podwykonawcami w kontekście bhp, a także przedstawicielach firm prowadzących prace jako podwykonawcy. Jednocześnie może stanowić praktyczną ilustrację oczekiwań oraz wymagań, które podwykonawcy powinni brać pod uwagę podejmując się realizacji prac.

Poradnik w wersji elektronicznej - ściągnij ...

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Recenzja poradnika - "Industrial monitor"

zobacz