Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne | Książki - ergonomia | Książki - hałas i drgania, zagrożenia mechaniczne | Książki - oświetlenie, promieniowanie optyczne | Książki - poważne awarie przemysłowe | Książki - psychologia | Książki - środki ochrony indywidualnej | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem | Książki - inne | Książki - przekrojowe, monograficzne


Książki - ergonomia

Ergonomia pracy kierowcy pojazdu ciężkiego
- Paweł BartuziO ergonomicznych warunkach pracy kierowcy decyduje nie tylko wyposażenie pojazdu, zaprojektowane i wykonane z największą precyzją i z zachowaniem wszelkich norm i zasad ergonomii, ale także jego świadomość sposobów wykorzystywania posiadanego narzędzia pracy. W publikacji przedstawiono skutki utrzymywania nieprawidłowej pozycji ciała podczas pracy (ograniczanie przepływu krwi, zmęczenie, bóle i skurcze mięśni, wydłużenie czasu reakcji) oraz zalecenia dotyczące zapobiegania nadmiernym obciążeniom, których przestrzeganie w istotny sposób wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, zwiększenie komfortu pracy, a w konsekwencji – zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Format: A5 - 15 x 21 cm
Stron: 16
ISBN: 978-83-7373-125-7
Cena: 8,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły
- Tomasz Tokarski, Andrzej NajmiecWarunki pracy nauczycieli i pracowników administracji różnią się, mimo że praca wykonywana jest w tym samym budynku. Obciążenie fizyczne nauczycieli jest nieznacznie mniejsze i wynika z faktu, iż znacznie częściej zmieniają oni pozycję podczas pracy. Praca pracowników administracji jest bardziej statyczna. Obciążenie psychiczne jest podobne, jednak w przypadku niektórych elementów tego obciążenia można znaleźć wyraźne różnice zależne od lokalizacji szkoły w dużym lub małym mieście. Broszura skierowania jest do pracodawców, pracowników oraz służb bhp reprezentujących szkoły na różnym poziomie nauczania – od szkoły podstawowej do liceum i technikum.

Format: 15 x 21 cm - A5
Stron: 24
ISBN: 978-83-7373-124-0
Cena: 8,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka
- Anna Bogdan, Anna Marszałek, Joanna Bugajska, Magdalena ZwolińskaW monografii przedstawiono kompleksowo zagadnienie oddziaływania środowiska termicznego na organizm człowieka i kwestie łączące się z oceną tego oddziaływania. Podano informacje dotyczące wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem, termoregulacji i wpływu środowiska termicznego na organizm człowieka oraz fizjologicznej oceny metabolizmu. Omówiono wymagania odnośnie do aparatury pomiarowej, sposoby wyznaczania izolacyjności cieplnej odzieży, metody prowadzenia oceny dyskomfortu/obciążenia termicznego, wzbogacone praktycznymi przykładami oceny, normy dotyczące oceny środowiska termicznego, zagadnienia związane z problemami zdrowotnymi występującymi podczas pracy w środowisku gorącym i zimnym, dobre praktyki, które można wykorzystać podczas ekspozycji pracownika na środowisko gorące i zimne, a także metody zwiększania komfortu termicznego pracowników. Zaprezentowana wiedza jest zgodna z aktualnymi aktami prawnymi i normatywami higienicznymi. Dodatkowo, przedstawiono przykłady obliczeń obciążenia termicznego w różnych, rzeczywistych sytuacjach na stanowiskach pracy. Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem pomiarów obciążeń termicznych, jak również do badaczy poszukujących kompleksowej informacji na temat metod oceny oddziaływania środowiska termicznego na organizm człowieka.

Format: B5 - 17 x 24 cm
Stron: 121
ISBN: 978-83-7373-128-8
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Ograniczanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego osób niepełnosprawnych na stanowiskach montażystów i operatorów
- Tomasz TokarskiBroszura dotyczy adaptacji stanowisk pracy montażystów i operatorów do możliwości i potrzeb pracowników z niepełnosprawnością ruchową kończyny górnej. Wskazano możliwości zatrudnienia takich osób i wykorzystania nożnych elementów sterowniczych w celu ograniczenia obciążenia niepełnosprawnej kończyny górnej. Przedstawiono także warunki, jakie musi spełniać takie stanowisko pracy, aby praca wykonywana przez osobę niepełnosprawną nie pogłębiała jej niepełnosprawności. Publikacja jest skierowania do pracodawców, pracowników oraz służb bhp mających wpływ na zatrudnienie lub pracowników z omawianą niepełnosprawnością.

Format: 15 x 21 - A5
Stron: 24
ISBN: 978-83-7373-121-9
Cena: 8,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu
- Anna BogdanW monografii przedstawiono numeryczny model cieplny człowieka, umożliwiający określenie ilości ciepła oddawanego do otoczenia poprzez promieniowanie, konwekcję i oddychanie. Przeanalizowano zależności między ruchem strumieni powietrza otaczającego oraz rozkładem temperatury powietrza i na powierzchni ciała człowieka, a także izolacyjność stosowanej odzieży i zmienność mikroklimatu pomiędzy odzieżą, a skórą człowieka. Szczegółowo przedstawiono badania zachodzących procesów fizycznych, nagiego i ubranego modelu cieplnego człowieka. Opracowany model umożliwia dopasowanie środowiska cieplnego w pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb użytkowników, np. przez stosowanie spersonalizowanych układów wentylacji i klimatyzacji.

Format: B5 - 16,5 x 24 cm
Stron: 151
ISBN: 978-83-7373-084-7
Cena: 25,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Kronika Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
- Halina ĆwirkoKronika, napisana w przededniu 35-lecia istnienia PTErg, obejmuje dzieje Towarzystwa, poczynając od okoliczności jego powołania w 1977 r., poprzez kolejne lata, aż do aktualnej – już XI kadencji. Autorka, należąca do grona członków założycieli Towarzystwa i jego długoletnia prezes, ukazała działalność Zarządu Głównego i dokonania oddziałów terenowych, skupiając się na ich merytorycznym wkładzie w rozwój polskiej ergonomii. Cennym uzupełnieniem Kroniki, o dużej wartości historycznej, są załączniki, prezentujące poczet wybitnych ergonomistów polskich.

Format: B5 - 16,5 x 24 cm
Stron: 224
ISBN: 978-83-7373-106-6
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika
- Anna MarszałekPoradnik zawiera informacje na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zimnym środowisku, obejmujące zarówno analizę warunków środowiska termicznego, jak i działania służące zabezpieczeniu przed nadmiernymi stratami ciepła. Omówiono wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka, również w warunkach pracy zawodowej, z uwzględnieniem zmian funkcjonalnych organizmu, związanych z wiekiem osoby eksponowanej. W załącznikach podano wzory kwestionariuszy do oceny stanu zdrowia osób przewidzianych do pracy oraz pracujących w takich warunkach.

Format: B5 - 16,5 x 24 cm
Stron: 34
ISBN: 978-83-7373-092-2
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP