Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Filmy - Praca a zdrowie

Filmy - Praca a zdrowie

Wszystkie filmy są w formacie DVD

BEZPIECZNY DOM


Film przedstawia najistotniejsze zagrożenia powszechnie spotykane w domu. Przestrzega przed urazami powstałymi w wyniku m.in.: wybuchu gazu, wadliwego działania instalacji elektrycznej, nieprawidłowego obchodzenia się z naczyniami wypełnionymi wrzącymi tłuszczami, nieuważnego korzystania z ostrych narzędzi kuchennych. Autorzy filmu zwrócili także uwagę na właściwe wykorzystywanie narzędzi do wykonywanych prac domowych.  
(czas trwania: 8 min 18 s)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

GŁĘBOKI ODDECH


Rozwój produkcji wpływa na wzrost zanieczyszczenia środowiska, człowiek sam pozbawia się dostępu do najcenniejszego dobra jakim jest czyste powietrze.
Film prezentuje rozwiązania, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo pracy człowieka w warunkach silnego zanieczyszczenia powietrza,  sposoby eliminacji tych zanieczyszczeń, a także - w przypadku gdy takiego zanieczyszczenia usunąć nie można -  sposoby korzystania ze środków ochrony indywidualnej.
(czas trwania: 12 min 36 s)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

HAŁAS


W życiu codziennym coraz trudniej znaleźć miejsca, gdzie można się odprężyć i nie być narażonym na nadmierny hałas. Jednocześnie niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego,  jak ważna jest ochrona przed tym zjawiskiem.  Film pokazuje czym jest  hałas w jaki sposób można zmniejszyć jego oddziaływanie na nasze życie.
Zaprezentowano  różnego rodzaju metody obniżania jego poziomu.
(czas trwania: 13 min 23 s)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

STRES


Stres jest chorobą cywilizacyjną XX wieku, związaną niewątpliwie z tempem życia, jakie prowadzi obecnie człowiek. Film ukazuje przyczyny powstawania sytuacji stresowych w pracy oraz w życiu codziennym, skutki wpływu stresu na organizm człowieka
oraz wydajność i wypadkowość jego pracy. Autorzy filmu zaprezentowali także sposoby uodporniania się oraz walki ze stresem.
(czas trwania: 11 min)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

UWAGA KOMPUTER


Praca z komputerem wiąże się z pewnymi uciążliwościami, tj. długotrwałą pozycją siedzącą, jednostronnym obciążeniem mięśni, wytężonym wysiłkiem dla oczu, stresem oraz coraz częściej - uzależnieniem się od niego. Film prezentuje zagrożenia i sposoby ich unikania oraz wyjaśnia co robić, aby praca z komputerem była nie tylko przyjemna, ale i bezpieczna.
(czas trwania: 8 min)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

WBREW NATURZE


Praca zmianowa, przede wszystkim praca nocna, z powodu zakłócenia naturalnego porządku rzeczy, czyli podziału na dzień i noc oraz na pracę i wypoczynek, zakłóca naturalny porządek funkcjonowania organizmu człowieka. Film prezentuje zagrożenia związane z pracą zmianową, szczególnie w nocy, a także sposoby eliminowania tych zagrożeń.
(czas trwania: 13 min 23 s)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

ZWYCZAJNA PRACA


Organizm człowieka nie jest automatem przystosowanym do ciągłego wykonywania tych samych czynności. Szybkie tempo i powtarzalność ruchów oraz ich monotonia powodują wiele zjawisk niekorzystnych  dla zdrowia człowieka.
Film przestrzega przed tymi zagrożeniami oraz prezentuje rozwiązania,
które znacznie poprawiają sposoby wykonywania tego typu pracy.
(czas trwania: 7 min)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

STRÓJ OCHRONNY


Wykonywanie zawodów uważanych za niebezpieczne, tj. praca hutnika, spawacza, strażaka, ale także rzeźnika i piekarza lub praca w innych trudnych warunkach, np. na wysokości, w środowisku gorącym, zimnym czy też innych środowiskach szkodliwych dla układu oddechowego wymaga używania właściwych środków ochrony indywidualnej.
Film zawiera prezentację tych środków przeznaczonych dla poszczególnych zawodów, obejmujących m.in.: środki ochrony oczu, twarzy, układu oddechowego i głowy oraz rąk i nóg.
(czas trwania: 14 min 30 s)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

KOLOROWY ŚWIAT


Malowanie na skalę przemysłową, zwane przemysłowym nanoszeniem powłok niesie za sobą szereg zagrożeń dla człowieka, zarówno na etapie przygotowania powierzchni jak i samego malowania.
Film prezentuje i przestrzega przed tymi zagrożeniami oraz przedstawia sposoby ich unikania lub przynajmniej minimalizowania skutków ich wystąpienia.  
(czas trwania: 10 min 51 s)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

DLACZEGO  BOLI  KRĘGOSŁUP

Dolegliwości kręgosłupa wynikają z rodzaju i charakteru wykonywanej pracy, ze sposobu odżywiania się oraz aktywności fizycznej. Film zawiera prezentację i omówienie głównych przyczyn problemów z kręgosłupem, a także sposoby ich unikania oraz eliminowania przyczyn ich powstawania.
(czas trwania: 10 min)

Wyd. 2
Cena: 25 zł + 23% VAT

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP