Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pola elektromagnetyczne - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Seminaria, konferencje, materiałyPOLA  I PROMIENIOWANIE  ELEKTROMAGNETYCZNE
Tematy badawcze - streszczenia
Serwis nt. pól elektromagnetycznych
ARTYKUŁY
Nowości wydawnicze


TEMATY BADAWCZE - streszczenia

Opracowanie i zbudowanie stanowiska wzorcowego pola magnetostatycznego do badania mierników stosowanych do oceny warunków pracy w polach elektromagnetycznych

Przeprowadzono obliczenia rozkładu pola w obszarze wzorcowym dla cewek kołowych w układzie Helmoholtza oraz przeanalizowano możliwości techniczne realizacji układu dla wymaganych parametrów pola wzorcowego. Wykonano i przebudowano model użytkowy stanowiska, zawierającego dwa źródła pola wzorcowego o regulowanej indukcji.

Zakład Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Warunki pracy w stałych i wolnozmiennych polach elektromagnetycznych

Wykazano, że w paśmie częstotliwości 0 Hz do 100 kHz pracuje wiele urządzeń, wokół których mogą występować strefy ochronne pola elektromagnetycznego i ze względu na to niezbędny jest nadzór nad warunkami pracy. Obecnie brak jest szczegółowych wytycznych dla służb inspekcji pracy, działów higieny pracy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i laboratoriów badawczych, określających metodykę kwalifikowania źródeł do pomiarów oraz doboru metod pomiaru i oceny. W takiej sytuacji zaleca się i wykonuje wiele pomiarów zbędnych, a równocześnie nie wykonuje się pomiarów przy wielu źródłach istotnych z punktu widzenia ochrony pracy.

Zakład Zagrożeń Akustycznych i Elektromagnetycznych
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Modelowe struktury barier chroniących przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Ryzyko związane z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego (PEM) o nadmiernym lub niebezpiecznym natężeniu występuje przy eksploatacji źródeł promieniowania energii elektromagnetycznej jak np. urządzenia grzejne, maszty stacji radiowych i telewizyjnych, urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne, urządzenia fizykoterapeutyczne i diagnostyczne.
W przypadkach, gdy nie jest możliwe zabezpieczenie człowieka przed promieniowaniem mikrofalowym przez dokładne ekranowanie źródeł promieniowania i stanowisk pracy zachodzi konieczność stosowania ochrony indywidualnej w postaci ubioru otaczającego ciało pracownika na całej powierzchni, jednocześnie niepalnego, higienicznego, z warstwą elektrycznie izolującą.
Podstawowym zadaniem projektu jest opracowanie modelowej struktury barier o zdolności tłumienia promieniowania elektromagnetycznego nie mniejszej niż 30 dB, równocześnie niepalnych z warstwą elektrycznie izolującą. Prowadzone będą próby modelowania tkanin oraz nitek z rdzeniem z włókien metalowych w postaci odrębnych, koncentrycznie nałożonych na siebie warstw. Kolejnym zadaniem jest opracowanie i ocena modelu ubioru ochronnego posiadającego skuteczność ekranowania nie mniejszą niż 20 dB. Przewiduje się wykonanie ubioru w formie kombinezonu niepalnego, przewiewnego i o niskiej przewiewności.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Pola i promieniowanie elektromagnetyczne - wprowadzenie - w serwisie dla małych i średnich przedsiębiorstw

zobacz
BIOELEKTROMAGNE-
TYZM – teoria i praktyka


zobacz
Specjalistyczny serwis dotyczący promieniowania i pól elektromagnetycznych

zobacz