Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |
 
Budownictwo
 
 
Przetwórstwo drewna
 
 
Mechanika pojazdowa
 
 
Przemysł spożywczy - piekarstwo i cukiernictwo
 
 
Transport samochodowy
 
 
Obróbka skrawaniem metali
 
 
Obróbka plastyczna metali
 
 
Rolnictwo indywidualne
 

Serwis niniejszy dedykowany jest polskim mikroprzedsiębiorstwom. Ma on za zadanie ułatwić pracodawcom w najmniejszych i najliczniejszych w Polsce przedsiębiorstwach dostęp do informacji z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Ponieważ powinien on  zrekompensować brak na rynku materiałów samokształceniowych z powyższego zakresu dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, opracowany został w formie zestawów materiałów informacyjno- popularyzacyjnych indywidualnie dla każdej z wybranych branż. Zgromadzone w serwisie materiały są więc zorganizowane branżowo dla różnych sekcji gospodarki narodowej. Zamieszczone informacje pozwalają pracodawcy samodzielnie ocenić stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Zawierają one omówienie podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Listy kontrolne bhp zawierają wykaz potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować w przedsiębiorstwie określonej branży wraz z propozycjami metod ich eliminacji lub ograniczenia. W materiale zawarto niezbędne odniesienia do obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych.

ZŁOTY MEDAL TARGÓW SAWO'04

w kategorii:
EDUKACJA
I PREWENCJA

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE - interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych

zobacz
Wypadki przy pracy w budownictwie

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93