Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pracownia Zagrożeń Mechanicznych | Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych | Pracownia Promieniowania Optycznego | Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej


Zakład Techniki Bezpieczeństwa

Działalność Zakładu obejmuje:

  • tworzenie podstaw naukowych do badań, oceny i zwalczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi, elektrycznymi promieniowaniem optycznym i związanym z nim ryzykiem zawodowym, a także do określania wymagań, kryteriów i oceny maszyn, urządzeń, stanowisk pracy i procesów technologicznych pod względem zagrożeń tymi czynnikami,
  • opracowywanie wymagań, kryteriów, metod badań i oceny środków ochrony zbiorowej przed ww. zagrożeniami oraz urządzeń, stanowisk pracy i procesów technologicznych pod względem bezpieczeństwa pracy,
  • opracowywanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących lub ograniczających ww. zagrożenia oraz uciążliwości w procesie pracy.


Kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa
dr hab. inż. Marek Dźwiarek
tel. 623 46 35, fax: 623 36 93
e-mail: madzw@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93