Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta


Pracowania Technik Rzeczywistości Wirtualnej - O pracowni

Zakres działania Pracowni

Działalność pracowni obejmuje analizę procesów pracy oraz badania naukowe ukierunkowane na  projektowanie bezpiecznych stanowisk pracy z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej i symulacji komputerowych, w szczególności:

  • Badania dotyczące zastosowań technik rzeczywistości wirtualnej do projektowania oraz oceny stanowisk pracy i maszyn pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  • Opracowywanie metod wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do zdalnego sterowania maszynami (teleoperacja);
  • Opracowywanie i wykorzystywanie symulacji komputerowych do rekonstrukcji i analizy zdarzeń wypadkowych;
  • Opracowywanie i wdrażanie metod prowadzenia szkoleń i kształtowania postaw wykorzystujących interaktywne symulacje komputerowe i prezentacje multimedialne;
  • Modelowanie komputerowe i symulacja procesów ewakuacji ludzi z budynków;
  • Prowadzenie badań dotyczących wpływu środowiska wirtualnego na człowieka.

Kierownik Pracowni
dr hab. inż., Andrzej Grabowski, Prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. 623 46 38, fax: 623 36 93
e-mail: angra@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93