Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta

Pracownia Promieniowania Optycznego - Publikacje

 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2009, nr 11, s.
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 4, s.
 • Pawlak A.: Diody świecące jako źródła światła.. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 12, s. 24-27
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wyniki pomiarów parametrów świetlnych modelu oprawy z diodami świecącymi (LED) dużej mocy. Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje, 2007, nr 1, s. 43-46
 • Pawlak A., Zaremba K.: Zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia ogólnego.. Nowa Elektrotechnika, 2007, nr 11, s. 16-19
 • Pawlak A., Zaremba K.: Luminárias de iluminacao localizada com guias de luz planos.. ELETRICIDADE MODERNA (Brazylia), 2007, nr ARANDA EDITORA ANO XXXV Nş 402, s. 40-44
 • Zaremba K, Pawlak A.: Lens for luminaires with high power LED diodes. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 5, s. 21-23
 • Zaremba K., Pawlak A.: Parameters of model luminaire with high power LED diodes. Przegląd Elektrotechniczny, 2007, nr 5, s. 50-52
 • Pawlak A.: Zasady eksploatacji oświetlenia awaryjnego.. Bezpieczeństwo pracy, 2006, nr 7-8, s. 418-419
 • Pawlak A.: Odpowiadamy na pytania czytelników dotyczące normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004.. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 9, s. 420
 • Pawlak A.: Oświetlenie awaryjne - wymagania.. Bezpieczeństwo pracy, 2006, nr 6, s.
 • Pawlak A.: Ocena narażenia na promieniowanie optyczne pochodzące od oświetlenia słonecznego na stanowiskach pracy biurowej., Proceedings of Electrotechnical Institute, , 2006
 • Konarska M; Wolska A, Widerszal-Bazyl M, Bugajska J, Roman-Liu D, Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11(1), s. 65-76
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aaras A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial and visual strain of VDT data entry work: The Polish part of the international MEPS study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (1), s. 65–76
 • A. Pawlak.: Ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oświetleniem elektrycznym w Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet edukacyjny dla konsultantów BHP. Moduł 4 B, PARP, , 2004
 • A. Pawlak.: Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa.. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 10, s. 6-10
 • A. Pawlak, A.Wolska.: Oświetlenie elektryczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • A. Pawlak, K. Zaremba: Light intensity distribution of diffusive elements deposited onto the surface of light guiding plate., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • A. Pawlak, K. Zaremba: Influence of the fluorescent lamp radiation colour on attenuation of luminous flux in light guiding plates., SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA, 2004
 • A. Pawlak, K. Zaremba.: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą wiatłowodzącą.. Elektronika, 2004, nr 3, s. 22-23
 • A. Wolska, A. Pawlak.: Nielaserowe promieniowanie optyczne w Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, wyd. III zaktualizowane, pod red. W. Zawieski., CIOP, Warszawa, 2004
 • A. Wolska, R. Kosiński, A. Pawlak.: Inteligentne systemy sterowania oświetleniem elektrycznym.. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 11, s. 15-19
 • 16. S. Marzec, Kozłowski, A. Wolska: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy, 3(37)) CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • A. Pawlak: Charakterystyczne parametry współczesnych źródeł światła stosowanych w oświetleniu zewnętrznym, (W: Konferencja Naukowo-Techniczna "Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze. Oświetlenie zewnętrzne") SEP, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Philips Lighting, Przedsiębiorstwo Konstrukcji Innowacyjnych, Kołobrzeg, 2003
 • A. Pawlak: Zastosowanie spektroradiometrycznej metody pomiarowej do oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: VI Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne "Barwa - wrażenie i pomiar") GUM, Politechnika Białostocka, Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Instytut Barwników i Produktów Organicznych, SpectroColor, 3M, Fundacja "Więcej Światła", Białystok - Białowieża, 2003
 • A. Pawlak: Płyty światłowodzące z elementami pryzmatycznymi. Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, nr 4, s. 281-284
 • A. Pawlak: Sprzęganie fluorescencyjnego źródła światła z płytą światłowodzącą. Wiadomosci Elektrotechniczne, 2003, nr 10, s. 440-441
 • A. Pawlak: METHODS OF CALCULATION AND MEASUREMENT OF CRF FOR CHOSEN GROUPS OF MACHINES, 25 Międzynarodowa Sesja CIE, San Diego, USA, 2003
 • A. Wolska: Nowe kryteria oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 3, s. 21-24
 • A. Wolska, A. Pawlak: Oświetlenie elektryczne i dzienne jako źródło potencjalnego zagrożenia promieniowaniem optycznym, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003) Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • A. Wolska, A. Pawlak, R. Kosiński: Co użytkownik powinien wiedzieć o najnowszych systemach sterowania oświetleniem, (W: XII Krajowa Konferencja Oświetleniowa - TECHNIKA ŚWIETLNA 2003) Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Fundacja "Więcej światła", Zakład Techniki Świetlnej, Warszawa, 2003
 • S. Marzec, C. Kozłowski, A. Wolska: Nielaserowe promieniowanie widzialne i podczerwone. Procedura pomiarowa., (W: Podstawy i metody oceny środowiska pracy 3(37)) CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Wolska A.: Oświetlenie a wypadki przy pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 9, s. 13-15
 • Wolska A.: Inadequate lighting as an indirect factor in occupational accidents, (W: Proceedings of the IEA 2003 Congress of the International Ergonomics Association) , Seoul, Korea, 2003
 • Wolska A.: Visual strain and lighting preferences of VDT users under different lighting systems. JOSE, 2003, nr 4, vol.9, s.
 • Wolska A.: Lighting of VDT Workstands and users' visual discomfort - results of an experimental study, (W: Volume 3 of the Proceedings of HCI International 2003) , Kreta, Grecja, 2003
 • A. Pawlak: Wybrane problemy obliczeń świetlnych opraw oświetlenia miejscowego ze świetlówką kołową. Wiadomosci Elektrotechniczne, 2002, nr 12, s.
 • A. Wolska, A. Pawlak: Ocena zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym na wybranych stanowiskach pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 12, s.
 • Wolska A.: Visual fatigue and preferences of VDT users under different lighting systems, (W: Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Work With Display Units WWDU 2002 - World Wide Work) , Berchtesgaden, Niemcy, 2002
 • A. Pawlak: W świetle czy w ciemności?. Światło, 2001, nr 3, s.
 • A. Pawlak, K. Zaremba: Projektowanie obrotowo-symetrycznych opraw oświetlenia miejscowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2001, nr 9, s.
 • A. Wolska: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkownika. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • A. Wolska, A. Pawlak: Oświetlenie elektryczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Wolska, A. Pawlak: Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 12) , Warszawa, 2001
 • C. Kozłowski: Promieniowanie laserowe, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • C. Kozłowski: Nielaserowe promieniowanie nadfioletowe i podczewone, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • Pawlak A., Zaremba K.: Reflector Luminaire with high power light-emitting diodes for general lighting.. Applied Optics, 2001, nr vol. 47 / 3, s. 467-473
 • Wolska A.: Lighting equipment, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, vol.II, Pod red.: W. Karwowski) , , 2001
 • Wolska A.: Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami, a cechy użytkowników. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • Wolska A.: Human aspects of lighting in working interiors, (W: International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors. vol.II, Pod red.: W. Karwowski) , , 2001
 • Wolska A.: Preferencje rodzaju oświetlenia dla stanowisk z monitorami ciekłokrystalicznymi. Przegląd elektrotechniczny, 2001, nr 7-8, s.
 • Wolska A., Bugajska J., Najmiec A.: A Checklist as a Method for Assessing Conditions of Work with Computers - Implementation of Directive 270/90/EEC in Poland, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human - Computer Interaction - HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Wolska A.: System oświetlenia na stanowiskach pracy z komputerem a zmęczenie wzroku, (W: Technika Świetlna'2000) , Warszawa, 2000
 • Wolska, A. J. Bugajska, M. Drygała, A. Najmiec, Z. Grabarczyk, D. Augustyńska: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach z komputerami. Poradnik pracodawcy., CIOP, Warszawa, 2000
 • A. Wolska, M. Śwituła: Luminance of the surround and visual fatigue of VDT operators. International Journal of Occupational Safety and Health, 1999, nr 4, vol.5, s.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP