Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | KALENDARZ obowiązkowych działań pracodawcy w zakresie BHP | Terminy i formy dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego | Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego | Wykaz ważniejszych dokumentów

Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB

wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193, poz.1890)

Lp.
Urządzenie transportu bliskiego
Termin przeglądu konserwacyjnego
1.
2.
3.
1
UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej
co 30 dni
2
Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym
co 90 dni
3
Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia
co 30 dni
4
Wciągniki i wciągarki specjalistyczne
co 30 dni
5
Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym
co 90 dni
6
Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny
co 30 dni
7
Suwnice specjalnego przeznaczenia
co 30 dni
8
Żurawie z napędem ręcznym
co 90 dni
9
Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe
co 30 dni
10
Żurawie przenośne; żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne
co 60 dni
11
Układnice magazynowe
co 30 dni
12
Wyciągi towarowe
co 90 dni
13
Podesty ruchome przejezdne
co 30 dni
14
Podesty ruchome wiszące
co 30 dni
15
Podesty ruchome masztowe
co 30 dni
16 Podesty ruchome stacjonarne
co 60 dni
17 Podesty ruchome załadowcze
co 180 dni
18 Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
co 30 dni
19 Schody i chodniki ruchome
co 30 dni
20 Przenośniki okrężne kabinowe
co 30 dni
21 Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn
co 30 dni
22 Dźwigi towarowe małe i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny
co 60 dni
23 Dźwigi budowlane towarowo-osobowe
co 30 dni
24 Dźwigi budowlane towarowe
co 30 dni
25 Dźwignice linotorowe
co 30 dni
26 Urządzenia służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych
co 30 dni
27
Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem
co 90 dni
28
Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia stałe i przewoźne
co 180 dni
29
przenośne
co 180 dni
30
Wózki jezdniowe z wysięgnikiem
co 30 dni
31
Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
co 30 dni
32
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego
co 30 dni
33
prowadzone i zdalnie sterowane
co 60 dni

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP