Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Sprawdzanie i obsługa stanu technicznego pojazdu | Bezpieczeństwo ruchu drogowego | Bezpieczeństwo prac załadunkowo- rozładunkowych | Bezpieczeństwo pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

Sprawdzanie i obsługa stanu technicznego pojazdu
Obsługa i naprawy pojazdów ciężarowych
Narzędzia ręczne stosowane w przy obsłudze i naprawie pojazdów ciężarowych
Mycie pojazdów ciężarowych
 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Bezpieczeństwo kierowców związane z ich czasem pracy
Jazda pojazdem ciężarowym (z/bez ładunku) po drogach publicznych
Bezpieczeństwo prac załadunkowo- rozładunkowych
Zasady bezpieczeństwa na polu załadowczym
Środki transportowe do przemieszczania ładunków
Bezpieczeństwo podczas załadunku lub rozładunku wywrotki
Bezpieczeństwo dotyczące żurawi samochodowych
 
Bezpieczeństwo pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
Znakowanie opakowań - materiały niebezpieczne
Sposób przewozu towarów niebezpiecznych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93