Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Informacja o Pracowni

Profil działalności pracowni:


Pracownia prowadzi prace dotyczące:
°   oznaczania stężeń wagowych i liczbowych pyłów występujących    w pomieszczeniach pracy,
°   oceny narażenia zawodowego na pyły,
°   zapobiegania skutkom narażenia zawodowego na pyły,
°   określania parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy,
°   oceny efektywności działania systemów wentylacyjnych.

Aktualnie w Pracowni są prowadzone prace badawcze ukierunkowane na:
°   ocenę narażenia zawodowego na cząstki pyłów drobnych, w tym nanocząstek  występujących w pomieszczeniach pracy,
°   ochronę przed zagrożeniem pyłami o wysokiej szkodliwości, w tym nanocząstkami,
°   określanie skuteczności frakcyjnej materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w środkach ochrony zbiorowej przed zapyleniem.
°   Udział w projektach europejskich:

1.TC WE 2007 Case studies: Assessing, reducing and eliminating risk at source.
    -NOCODUST Elimination of risks arising from exposure of workers on high dust level, e.g. in coalmines.
    -NOWODUST Elimination of risks arising from exposure to chemical substances and reduction of exposure to wood dust and noise in Timber Industry.

2.Inflammatory and genotoxic effects of engineered nanomaterials (NANOSH) Sixth Framework Programme 2006-2009.

3.Workplace exposure to nanoparticles Topic Centre Risk Observatory, Project 2008-2. 2008.

4.Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air (NANODEVICE) Seven Framework Programme 2009-2013.


Pracownia uczestniczy w pracach Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN oraz Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych w Grupie ds. Aerozoli Przemysłowych.

Pracownia uczestniczy w opracowywaniu programów komputerowych, programów i materiałów szkoleniowych, propozycji dotyczących aktów prawnych.

Kierownik Pracowni
dr inż. Elżbieta Jankowska
tel. 623 32 67, fax: 623 36 93
e-mail: eljan@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP