Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. nr 115, poz. 958) | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. nr 126, poz. 1043)

KOMENTARZ
do zmian Kodeksu pracy wprowadzonych ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy  - Kodeks pracy  (Dz.U. 2009 nr 115 poz. 825)

dr Barbara Krzyśków

Ustawą zmienione zostały przepisy wprowadzone nowelizacją z listopada 2008 r. dotyczące działań pracodawcy w nagłych wypadkach gaszenia pożaru i ewakuacji pracownika.

Nowelizacja wprowadza w art. 2091 Kodeksu pracy obowiązek pracodawcy zapewnienia środków niezbędnych do zwalczania pożaru (nie gaszenia jak było poprzednio) i ewakuacji pracowników. Dotyczy to również innych przepisów (przede wszystkim wyznaczania pracowników), w których mówi się o zwalczaniu pożarów i ewakuacji pracowników.

Ważne jest, że w przypadku wyznaczania pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników pominięte zostało wymaganie, aby wyznaczony pracownik posiadał kwalifikacje zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

W obecnie brzmiącym przepisie § 3 cytowanego artykułu liczba pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

W omawianej noweli dodany został do art.2091 K.p. § 4, który zezwala pracodawcy na wykonywanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Jednakże może on wykonywać te działania tylko wówczas jeżeli zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP