Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Centrum | Formy edukacyjne | Kadra | Baza szkoleniowa | Programy i materiały edukacyjne


Centrum Edukacyjne CIOP

Centrum Edukacyjne CIOP powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

     Nadzór merytoryczny nad pracą Centrum Edukacyjnego sprawuje Rada Programowa, która określa politykę edukacyjną Centrum oraz ocenia jej realizację. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauki i praktyki, w tym partnerzy społeczni w kształtowaniu warunków pracy.

Centrum Edukacyjne zajmuje się:
  • przygotowaniem aktualnej oferty edukacyjnej Instytutu,
  • przygotowaniem programów, materiałów edukacyjnych dla słuchaczy i niezbędnych pomocy dla wykładowców,
  • organizacją pracy autorów przygotowujących i nowelizujących materiały edukacyjne,
  • doskonaleniem wiedzy i umiejętności wykładowców,
  • oceną potrzeb rynku edukacyjnego i dostosowaniem propozycji szkoleniowych do jego potrzeb,
  • współdziałaniem z absolwentami studiów podyplomowych i szkoleń.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93