Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obowiązki ogólne | Wymagania | Ochrona zdrowia | Ryzyko zawodowe | Posiłki i napoje profilaktyczne | Wypadki przy pracy | Choroby zawodowe | Szkolenia | Środki ochrony indywidualnej | Odzież i obuwie robocze | Służba BHP | Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp

Służba BHP

  • pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (tj. taki, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników lub któremu inspektor pracy nie nakazał utworzenia służby bhp), może wykonywać sam zadania tej służby po odpowiednim przeszkoleniu (art. 23711 § 2 k.p.)

  • pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy

  • zakres działania służby bhp  (określa  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997   r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.) obejmuje m.in.:
    • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
    • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
    • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych z tego zakresu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP