Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki

Ergonomia - Bibliografia

 • Tokarski T.: Ocena ergonomii pracy w szkole. Przyjaciel przy Pracy, 2012, nr 3, s. 9-12
 • Tokarski T., Roman-Liu D., Kamińska K.: The Influence of Age and Type of Force on Muscle Strength Capabilities in Women. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2012, nr 18, s. 47-57
 • Groborz A., Tokarski T., Roman-Liu D.: Analysis of Postural Load During Tasks Related to Milking Cows - A Case Study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2011, nr 17, s. 423–432
 • Bartuzi P., Tokarski T., Roman-Liu D.: The effect of the fatty tissue on EMG signal in young women. Acta Of Bioengineering And Biomechanics, 2010, nr 12, s. 87-92
 • Górski P.: Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2010, nr 7-8, s. 35-37
 • Bugajska J., Jędryka Góral A., Głuszko M., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Rell-Bakaralska M., Pazdur J., Seidler H., Rial M., and PGR-SES-AIMs: Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish- German study Autoimmunity Review, , , 2009
 • Kazenas A.: Psychospołeczne warunki pracy konsultantów w biurze obsługi klienta – na podstawie badań niemieckich. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 3, s. 12-14
 • Kieselbach, T., Armgarth, E., Bagnara, S., Elo, A.L., Jefferys, S., Joling, C., Kuhn, K., Nielsen, K., Pompa, J., Rogovsky, N., Sahler, B., Thomson, G., Triomphe, C. E., Widerszal-Bazyl, M.: Health in Restructuring. Innovative Approaches and Policy . Recommendations, Mering, Rainer Hampp Verlag, Muenchen, 2009
 • Łuczak, A.: Podstawy prewencji wypadkowej, ( Pod red.: Z. Pawłowska) CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Mockałło, Z.: Stres pourazowy w zawodzie strażaka – przegląd badań. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 6, s. 2-5
 • Mockałło Z.: Stres przewlekły w zawodzie strażaka – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, nr 9, s. 20-23
 • Najmiec, A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań w prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej, Pod red.: Z. Pawłowska) CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Najmiec A.: Ocena i kształtowanie bezpiecznych zachowań dla potrzeb prewencji wypadkowej, (W: Podstawy prewencji wypadkowej) CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M.: Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym-ramowe podejście europejskie. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, WHO i CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl M.: Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2009, nr 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M. i Żołnierczyk-Zreda D.: Factsheet: Europejskie i międzynarodowe standardy związane z zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Widerszal-Bazyl, M., Łuczak, A., Kazenas, A., Warszewska-Makuch, M., Żołnierczyk-Zreda, D., Najmiec, A.: OSH in figurek: stress at work – facts and figures, (W: European Risk Observatory Report EN 9) European Agency for Safety and Heath At Work, , 2009
 • Żołnierczyk-Zreda, D.: Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia – przegląd badań. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2009, nr 7-8, s. 5-7
 • Żołnierczyk-Zreda, D.: Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2009, nr 3, s. 6-8
 • Żołnierczyk-Zreda, D., Wrześniewski, K., Bugajska, J., Jędryka-Góral, A.: Polska wersja kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem. Podręcznik do kwestionariusza, CIOP-PIB, Warszawa, 2009
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees. Int Arch Occup Environ Health, 2008, nr 81(8), s. 1037-43
 • Dźwiarek, M., Łuczak, A.: Application prospects of the augmented reality technology for improving safety of machine operators, Human-computer interaction new developments, I-Tech, Vienna, Austria, 2008
 • Hasselhorn HM, Conway PM, Widerszal-Bazyl M, Simon M, Tackenberg P, Schmidt S, Camerino D, Müller BH, NEXT study group: Contribution of job strain to nurses’ consideration of leaving the profession—results from the longitudinal European nurses’ early exit study. Scandinavian Journal of Working Environment and Health, 2008, nr 6, s. 75-82
 • Kaczmarska, A. Łuczak, A.: Analysis of annoyance caused by infrasound and low-frequency noise during mental work. Archives of acoustics, 2008, nr 33, s. 331-340
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Polska adaptacja testów pochodzących z Wiedeńskiego Systemu testów (WST), dla potrzeb doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych, (W: Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne, Pod red.: W. Horst, G. Dahlke) Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, , 2008
 • Najmiec, A.: Kultura bezpieczeństwa i psychologiczne uwarunkowania sprawności kierowcy - wybrane zagadnienia. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 7-8, s. 10-13
 • Warszewska-Makuch, M.: Jak radzić sobie z mobbingiem. Promotor, 2008, nr 4, s. 80-86
 • Warszewska-Makuch, M.: Zjawisko mobbingu wśród nauczycieli. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 5, s. 6-9
 • Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Hasselhorn H-M, Conway P.M., van der Heijden B. & the NEXT Study Group: The Demand-Control-Support model and intent to leave across six European countries: the role of employment opportunities. Work and Stress, 2008, nr 22(2), s. 166-184
 • Widerszal-Bazyl, M., Warszewska-Makuch, M.: Employee Direct Participation in Organisational Decisions and Workplace Safety. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2008, nr 14 (4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M, Warszewska-Makuch M.: Employee direct participation in organizational decisions and workplace safety. International Journal of Occupational Safety and Ergonomic, 2008, nr 14(4), s. 367-378
 • Widerszal-Bazyl M., Żołnierczyk-Zreda D. Jain A.: Standards related to Psychosocial Risks at Work, (W: The European Framework for Psychosocial Risk Management: PRIMA-EF., Pod red.: S.Leka and T.Cox T.) Institute of Work, Health and Organisations, Nottingham, 2008
 • Dzwiarek, M. Luczak, A. Najmiec, A., Rzymkowski, C., Strawiński, T.: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System. HCI, 2007, nr 2, s. 579-586
 • Dżwiarek, M., Łuczak, A., Najmiec, A., Rzymowski, C., Strawiński, T.: Assessment of perception of visual warning signals generated using an augmented reality system. Lecture Notes in Computer Science LNCS, 2007, nr 4551, s. 579-586
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2007, nr 13 (2), s. 117-125
 • Kamińska J., Tokarski T., Roman-Liu D.: Adaptacja stanowisk pracy do możliwości siłowych i sprawnościowych pracowników starszych, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Kamińska, J.: Poradnik dla asystenta zawodowego spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Charakterystyka psychometryczna testów psychologicznych: ALS test wydajności pracy, DAUF test ciągłości uwagi, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper limb fatigue during repetitive task. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2007, nr 4, s. 359-360
 • Serafin, R., Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Konarska, M., Bugajska, J.: Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 16-19
 • Warszewska-Makuch, M.: Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 4, s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres starszych pracowników i jego ograniczanie, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Niepewność pracy jako źródło stresu. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2007, nr 7-8, s. 20-24
 • Widerszal-Bazyl M.: Job insecurity. In: Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health, European Agency for Safety and Health at Work. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, 2007
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres związany z pracą, (W: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, Pod red.: Zawieska W.M.) CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Zużewicz, K., Łuczak, A., Konarska, M.: Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002 – 2004 – wybrane aspekty. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 5, s. 24-26
 • Zużewicz, K., Łuczak, A., Najmiec, A.: Bezpieczeństwo na drogach – edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 7-8, s. 39-41
 • Bugajska J, Sudoł-Szopińska I, Widerszal-Bazyl M.: Physiological and psychosocial aspects of occupational activity of elderly workers. New Medicine, 2006, nr 4, s. 107-111
 • Jedryka-Góral A.; Bugajska J.; Lastowiecka E.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Michalak J. M.; Kochmanski M.: Work ability in ageing workers suffering from chronic diseases. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2006, nr 12(1), s. 17-30
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach. European Journal of International Medicine, 2006, nr 17 (4), s. 247-53
 • Kaczmarska, A., Łuczak, A.: Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac umysłowych, (W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , , 2006
 • Kaczmarska A,, Łuczak A., Sobolewski A.: Uciążliwość hałasu niskoczęstotliwościowego podczas wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi – badania w warunkach laboratoryjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 6, s. 11-15
 • Lastowiecka E.; Bugajska J.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Jedryka-Góral A.: Occupational work and quality of life in osteoarthritis patients. Rheumatology international, 2006, nr 27(2), s. 131-9
 • Łuczak, A.; Zużewicz, K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, nr 4, s. 20-23
 • Najmiec, A.: Zawody trudne i niebezpieczne. W cieniu skrzydeł - mechanik lotniczy. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 5, s. 4-7
 • Najmiec A, Widerszal-Bazyl M.: Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 11, s. 26-29
 • Oeij, P., Wiezer, N.M., Elo, A., Nielsen, K., Vega, S., Wetzstein, A. & Żołnierczyk-Zreda, D.: Combating Psychosocial Risks in Work Organizations: Practice of Interventions in Europe, (W: Occupational Health Psychology: European Perspectives on Research, Education and Practice, Pod red.: In J. Houdmont & S. McIntyre) Castelo de Maia: ISMAI Publishing, , 2006
 • Sudoł-Szopińska, I.; Łuczak, A.: Wpływ temperatury środowiska zewnętrznego na sprawność działania człowieka. Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 7-8, s. 16-19
 • Widerszal-Bazyl M.: Stres wśród starszych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 6, s. 6-8
 • Widerszal-Bazyl M.: Sposoby ograniczania stresu starszych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2006, nr 7-8, s. 26-29
 • Jędryka-Góral A., Bugajska J., Łastowiecka E, Michalak J.M., Kochmański M., Najmiec A.: Work activity and ability in ageing patients suffering from chronic cardiovascular diseases. Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers. ICS, 2005, nr 1280 C, s. 190-195
 • Kaminska J. Borkowski P. Roman-Liu D. and Zagrajek T.: Finite Elements Analysis of Spine During Computerised Tasks, Prosidings of 11th International Conference on Human-Computer Interaction.. Engineering Psychology, Health and Computer System Design, 2005, nr 1, s.
 • Konarska M; Wolska A, Widerszal-Bazyl M, Bugajska J, Roman-Liu D, Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11(1), s. 65-76
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aaras A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial and visual strain of VDT data entry work: The Polish part of the international MEPS study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (1), s. 65–76
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload. Ergonomics, 2005, nr 48 (15), s. 1770-1792
 • Milczarek, M., Warszewska-Makuch, M.: Uczenie się w przedsiębiorstwie – warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 6-10
 • Radkiewicz P. i Widerszal-Bazyl M.: Zdolność do pracy polskich pielęgniarek na tle statystyk z innych krajów Europy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 5, s.
 • Radkiewicz, P., Widerszal-Bazyl, M & the NEXT-Study group: Psychometric properties of Work Ability Index in the light of comparative survey study, (W: Assessment and Promotion of Work Ability, Health and Well-being of Ageing Workers, Pod red.: G. Costa, W. Goedhard & J.Ilmarinen) Elsevier, Amsterdam, 2005
 • Roman-Liu D.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 1 - Model of the Upper Limb Load. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11, s. 93-102
 • Roman-Liu D., Kędzior K.: Differences in muscular activation and fatigue for intermittent and constant load. Occupational Ergonomics, 2005, nr 5, s. 1-14
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Upper Limb Load as a Function of Repetitive Task Parameters: Part 2 - Experimental Study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11, s. 103-112
 • Spector P.E., Allen,T.D., Poelmans S, Cooper C.L., Bernin P, Hart P, Lu L, Miller K, Renault de Moraes, Ostrognay G.M, Pitariu H., Salamatov V., Salgado J., Sanchez J.I, Siu O.L, Teichmann M, Theorell T, Vlerick P, Widerszal-Bazyl M. and Yu S.: An International comparative study of work-family stress and occupational strain., (W: Work and family. An international perspective, Pod red.: S. Poelmans) Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London, 2005
 • Warszewska-Makuch, M.: Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 3, s. 5-7
 • Warszewska-Makuch, M.: Mobbing – natura, przyczyny i skutki w miejscu pracy. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, 2005, nr 3, s. 25-28
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy pielęgniarek – projekt badawczy NEXT. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 8, s.
 • Widerszal-Bazyl M. i Radkiewicz P.: Stres w pracy jako brak równowagi między wysiłkiem i nagrodą. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2005, nr 7, s.
 • Żołnierczyk-Zreda , D.: An intervention to reduce work-related burnout for teachers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (4), s. 423-430
 • Żołnierczyk-Zreda, D.: Programy psychologicznego wspierania pracowników. Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2005, nr 6, s. 10-11
 • Kamińska J., Roman-Liu D., Zagrajek T., Borkowski P.: Model kręgosłupa lędźwiowego człowieka (The model of human lumbar spine).. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, nr 6 (1), s. 77-81
 • Kamińska J., Tokarski T., Roman-Liu D.: Ergonomiczna ocean twardości siedzisk.. Zaszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, nr 24, s. 133-136
 • K.Tott: Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 1, s. 2 - 6
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: The analysis of maximum forces of five upper limb activities. Biology of Sport, 2004, nr 21 (4), s. 369-378
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Method for upper limb load assessment - model of repetitive tasks. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, nr 6 (1), s. 389-393
 • Tokarski T., Kamińska J.: Zależność pomiędzy wiekiem i siłą fizyczną u pracujących mężczyzn. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2004, nr 6 (1), s. 399-403
 • Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski J.: Accuracy of steering in older persons. Congress Handbook and Book of Abstracts. International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, nr , s. 189
 • Kamińska J., Tokarski T., Słowikowski J.: Differences in accuracy of steering in older men and women.. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, nr 5, Supp. 1, s. 224-227
 • Roman-Liu D.: Maximum force of tip pinch, lateral pinch and palmer pinch in relation to maximum handgrip force - A Meta Analysis. Biology of Sport, 2003, nr 20 (4), s. 303-319
 • Roman-Liu D.: Analiza Biomechaniczna Pracy Powtarzalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Roman-Liu D.: Maximum handgrip force in relation to upper limb location - A Meta Analysis.. American Industrial Hygiene Association Journal, 2003, nr 64, s. 609-617
 • Tokarski T., Kamińska J.: Differences in muscle force of elder men. Congress Handbook and Book of Abstracts. International Society of Biomechanics XIXth Congress, 2003, nr , s. 389
 • Tokarski T., Kamińska J., Roman-Liu D.: Differences in muscle force in older women and men.. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2003, nr 5,Supp. 1,, s. 507-511
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Optymalizacja położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały. Bezp. Pracy, 2003, nr 12, s. 20-23
 • Ostrowska E., Mastalerz A., Tokarski T.: The relationship between values of AEMG and knee muscle moment of force as a function of joint angle. Acta of Bioengineering and Biomechanics,Proceedings of The 13th Conference of European Society of Biomechanics, 2002, nr 4 (1), s. 605-606
 • Roman-Liu D., Tokarski T.: Arm and forearm muscle EMG activities with regard to handgrip force in relation to upper limb location.. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2002, nr 4(2), s. 33-47
 • Tokarski T.: Zapobieganie ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych. Bezp. Pracy, 2002, nr 9, s. 13-14
 • Tokarski T., Roman-Liu D.: Comparison of load of knee and hip muscles during pressing foot pedal.. Acta of Bioengineering and Biomechanics,, 2002, nr 4, s. 566-567
 • A. Najmiec, W. M. Zawieska, M. Suchecka, J. Kurowski: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • B. Kurkus-Rozowska: Ocena postępów w rehabilitacji medycznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo na podstawie badań ich możliwości psychofizycznych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Bugajska J. , Gedliczka A., Konarska M., Liu D., Najmiec A. , Milczarek M., Słowikowski J.: Ergonomia. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 3) , Warszawa, 2001
 • K. Zużewicz, K. Kwarecki: Praca zmianowa i nocna - elementy profilaktyki chronobiologicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 • Liu D.: Obciążenie fizyczne statyczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • Liu D.: Zagrożenia dla kręgosłupa Magazyn Pielęgniarki i Położnej, , , 2001
 • M. Konarska: Nowe biuro. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • M. Konarska: Ergonomia pracy biurowej, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Konarska: Listy kontrolne jako narzędzia do oceny warunków pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 2, s.
 • M. Konarska: Ocena warunków pracy w małych i dużych firmach. Rynek Chemiczny, 2001, nr 15, s.
 • M. Konarska, A. Gedliczka: Sprawdź,czy twoje stanowisko pracy z komputerem jest ergonomiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • Roman-Liu D., Tokarski T., Kamińska J.: Assessment of musculoskeletal load of trapezius and deltoid muscles during activity of hand.. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2001, nr 7( 2), s. 179-193
 • Tokarski T., Liu D.: Obciążenie stawu kolanowego podczas czynności nacisku na pedał roboczy (Load of the knee joint during pressing the foot pedal). Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001, nr 3, Suppl. 2, s. 579-583
 • Tokarski, T., Myrcha, K., Kamińska, J., Konarska, M., Kurkus-Rozowska, B., Łuczak, A., Serafin, R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P.: Psychospołeczne właściwości pracy jako determinanty absencji chorobowych. Mediacyjna rola samopoczucia psychofizycznego. Psychologia Jakości Życia, 2001, nr 1(4), s. 1-21
 • Zawieska W., Nawrotny J., Liu D., Niesłuchowski W., Owczarek G.: Kręgosłup a zdrowie, CIOP, Warszawa, 2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP