Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Ergonomia - Artykuły"International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" 2/2011, str. 105-117

Károly Hercegfi


Ergonomia to wygoda i zdrowie
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2010, str. 26-31

doc. dr hab. Maria Konarska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Najistotniejsze kierunki prowadzonych w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB prac badawczych mają na celu sprostanie wymaganiom zmieniającego się gwałtownie rynku pracy, związanym z transformacją społeczno-gospodarczą Polski. Najistotniejsze to: określenie metod pomiaru stresu psychospołecznego i kierunków przeciwdziałania mu, zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w pracy, określenie możliwości zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i starszych, zmniejszenie obciążenia związanego z niekorzystnym mikroklimatem w miejscu pracy. Ważne miejsce w badaniach zajmują grupy zawodowe uznane za najbardziej zagrożone ryzykiem psychospołecznym (w tym mobbingiem i przemocą oraz trwałym bezrobociem): nauczyciele, pielęgniarki, kierowcy transportu drogowego, strażacy.

Dokonywana ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego pracowników jest związana z rozwojem metod oceny i kryteriów wyznaczających ryzyko rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Prace dotyczą wdrażania do oceny komputerowych modeli ciała człowieka o strukturze wieloczłonowej i zbudowanych z elementów skończonych. Opracowane modele umożliwiają ocenę obciążenia wewnętrznego w stawach w zależności od parametrów opisujących pozycję ciała i siły wywierane przez pracownika. Prowadzone są też nowatorskie badania nad opracowaniem wskaźników sygnału EMG umożliwiających ocenę zmęczenia mięśni dla niskich poziomów siły mięśniowej.

Praca z komputerem przenośnym - laptopy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2008, str. 8-10

mgr Marzena Mieszkowska,
dr n. med. Joanna Bugajska,
dr inż. Agnieszka Wolska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Komputer przenośny (laptop) jest obecnie coraz częściej stosowany w pracy zawodowej. W artykule przedstawiono ewentualne zagrożenia wynikające z pracy z tym urządzeniem, w szczególności zaś zwrócono uwagę na ryzyko występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród jego użytkowników. Problem ten jest bowiem nadal postrzegany jako jedno z istotniejszych zagrożeń w środowisku pracy.

Tezaurus "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia" w systemie bibliotecznym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2008, str. 22-24

mgr Agnieszka Młodzka-Stybel
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Rozbudowa zasobów informacyjnych biblioteki CIOP-PIB stwarza konieczność doskonalenia efektywności procesów wyszukiwawczych oraz kontroli słownictwa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Aplikacja testowej wersji tezaurusa w strukturze systemu wspomaga procesy dokumentowania oraz wyszukiwania informacji.

Ergonomia w dyrektywach i normach
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2007, str. 6-9

dr hab. Maria Konarska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Celem norm tworzonych w Europejskim Komitecie (CEN) jest wspomaganie realizacji dyrektyw europejskich. Normy CEN z zakresu ergonomii (opracowywane w Komitecie Technicznym - TC 122) zawierają kryteria, podstawy metodyczne, wytyczne, które służą do projektowania stanowisk pracy oraz oceny ryzyka zawodowego spowodowanego czynnikami uciążliwymi fizycznego i psychospołecznego środowiska pracy oraz niektórymi aspektami organizacji stanowiska.

Zastosowanie zasad ergonomii w przedsiębiorstwie - przegląd rozwiązań
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2004, str. 24-26

dr Jerzy Słowikowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań w zakresie stosowania zasad ergonomii do poprawy warunków pracy w dużych przedsiębiorstwach. Omówiono rozwiązania stosowane w przemyśle samochodowym, piwowarskim i obuwniczym.

Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 1/2004, str. 21-23

dr hab. inż. Konrad Tott
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


"Autor postuluje w artykule ustanowienie tzw. celowych projektów badawczych, które pozwoliłyby na doprowadzenie do zgodności norm obowiązujących w polskiej armii z normami NATO.
Jako przykład współpracy placówek naukowo-badawczych autor omówił aspekty ergonomiczne w badaniach pojazdów wojskowych."

Badania sprzętu ochrony układu oddechowego w aspekcie ergonomii
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2003, str. 14-16

mgr. Krzysztof Makowski,
dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono najnowsze wyniki badań parametrów ergonomicznych sprzętu ochrony układu oddechowego, opracowane na podstawie uzupełnionych, w odniesieniu do wymagań norm, badań eksploatacyjnych, wskaźnika ochrony oraz badań wydatku energetycznego. Dokonano także oceny wpływu warunków klimatycznych oraz oporu oddychania na komfort pracy.

Optymalizacja położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2003, str. 20-23

dr Tomasz Tokarski,
dr inż. Danuta Roman-Liu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Celem artykułu jest przedstawienie sposobu optymalizacji położenia elementu sterowniczego na stanowiskach wyposażonych w pedały. Jako kryterium optymalizacji wybrano wartości momentu siły występującego w stawie kolanowym podczas nacisku na pedał z uwzględnieniem pozycji podczas pracy.

Zastosowanie ergonomii w przedsiębiorstwie - przesłanki systemowe
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2003, str. 18-21

dr inż. Jerzy Słowikowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono relacje pojawiające się w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem w przypadku stosowania w nim ergonomii. Wykorzystując podejście systemowe zidentyfikowano pięć takich relacji, które obejmują: ergonomiczne usprawnianie stanowisk pracy znajdujących się w eksploatacji, oddziaływanie na proergonomiczną politykę inwestycyjną, kształtowanie jakości ergonomicznej nowopowstających stanowisk pracy i oprzyrządowania technologicznego, kształtowanie jakości ergonomicznej wyrobów oraz badanie i weryfikacja cech ergonomicznych wyrobów własnych i konkurencyjnych.

Ergonomia oprogramowania - od przepisów do praktyki
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2002, str. 26-28

mgr. Andrzej Najmiec
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Pierwsze oficjalne rozporządzenie uwzględniające zasady ergonomii oprogramowania obowiązuje w Polsce od 1 grudnia 1998 roku. Wymienia się w nim sześć podstawowych zasad dotyczących sytuacji projektowania, doboru i modernizacji oprogramowania oraz planowania zadań wykonywanych z zastosowaniem ekranu monitora. Czego dotyczą te wymagania i jak je realizować w praktyce - na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Przesłanki ergonomiczne "wyczuwania" maszyny przez człowieka
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 2-6

Dr inż. Jerzy Słowikowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Niezawodna i "przyjazna dla operatora" maszyna powinna charakteryzować się dobrym "wyczuwaniem" przez operatora położenia i ruchu maszyny oraz jej elementów roboczych w przestrzeni pracy. W celu optymalizacji układów sterujących pod względem "wyczuwalności" zbudowano symulator, który działa na zasadzie pomiaru jakości regulacji według kryterium całkowego i pozwala na wieloparametryczną optymalizację parametrów układu sterującego.

Nowe biuro
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 10-13

dr hab. Maria Konarska prof. CIOP
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Nowoczesna praca biurowa wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowej organizacji stanowiska pracy. Z tych względów praca biurowa zyskuje nową rangę i wysoki prestiż w rankingu zawodów oraz wymaga dostosowania warunków pracy do jej nowych zadań.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP