Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Narażenie na promieniowanie optyczne | Promieniowanie optyczne - wprowadzenie | Źródła promieniowania optycznego | Skutki biologiczne oddziaływania na organizm ludzki | Kryteria oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym | Przykłady narażonych grup zawodowych | Słoneczne promieniowanie UV

Przykłady grup zawodowych narażonych na sztuczne promieniowanie optyczne

żródło: opracowanie "Syntetyczna charakterystyka narażenia na promieniowanie UV i podczerwone w środowisku pracy", dr inż. Agnieszka Wolska, mgr inż. Andrzej Pawlak


Biorąc pod uwagę zarówno różnorodność sztucznych źródeł promieniowania optycznego pod względem zakresu długości fal promieniowania przez nie emitowanego jak i czas i częstotliwość ekspozycji pracownika na to promieniowanie, poszczególne grupy zawodowe w różnym stopniu są zagrożone tym promieniowaniem. W przypadku ekspozycji na nadfiolet i promieniowanie widzialne najbardziej narażoną grupą zawodową są spawacze elektryczni (patrz tabela 5 i 6). Natomiast w przypadku ekspozycji na podczerwień – hutnicy stali (wytapiacz, garowy) (patrz tabela 7).


Przykład grup zawodowych narażonych na promieniowanie nadfioletowe

Tabela 5
 Przykład grup zawodowych narażonych na promieniowanie nadfioletowe
Zawód Intensywność promieniowania Częstotliwość ekspozycji
Spawacze (spawanie elektryczne) bardzo duża duża
Pracownicy blachowni, wytwarzanie bojlerów duża średnia
Operatorzy pieców metalurgicznych średnia duża
Hydraulicy średnia średnia
Budowniczy konstrukcji stalowychśredniaśrednia
Wytapiacz metalimałaśrednia
źródło: Working group report: Ultraviolet radiation &Health. Current knowledge of exposure and health risks. Affsse, InVS, Afssaps, May 2005


Przykłady grup zawodowych narażonych na promieniowanie widzialne

Tabela 6
 Przykład grup zawodowych narażonych na promieniowanie widzialne
Zawód Intensywność promieniowania Częstotliwość ekspozycji
Spawacze (spawanie elektryczne) bardzo duża duża
Operatorzy pieca łukowego duża średnia
Kopista offsetowy średnia średnia
Spawacze (spawanie gazowe) mała duża


Przykłady grup zawodowych narażonych na promieniowanie podczerwone

Tabela 7
 Przykład grup zawodowych narażonych na promieniowanie podczerwone
Zawód/czynność Intensywność promieniowania Częstotliwość ekspozycji
Wytapiacze stali / pobieranie próby bardzo duża mała
Garowy / kontrola spustu surówki duża średnia
Formierz szkła / nabieranie masy szklanej średnia duża
Maszynista maszyn szklarskich / obsługa automatu szklarskiego mała duża
Topiarz szkła / kontrola pracy wanny szklarskiej mała średnia
Spawacze (spawanie elektryczne i gazowe) bardzo mała duża


LITERATURA


  1. Wolska A. (2005) Nielaserowe promieniowanie optyczne. W „Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2005. pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak. Wyd. 5., CIOP-PIB, , Warszawa s 230-244.

  2. Wolska A., Pawlak A (2004). Nielaserowe promieniowanie optyczne w „Ocena ryzyka zawodowego. 1. Podstawy metodyczne” pod red. W.M Zawieski, wyd. 3, CIOP-PIB, Warszawa, s 181-193.

  3. Wolska A., Marzec S, Owczarek G.(2001) Zasady higienicznej oceny nielaserowego promieniowania optycznego, CIOP, Warszawa.

  4. PN-T-05687:2002. Ochrona przed promieniowaniem optycznym. Metody pomiaru promieniowania widzialnego i podczerwonego na stanowiskach pracy.

  5. PN-T-06589: 2002. Ochrona przed promieniowaniem optycznym. Metody pomiaru promieniowania nadfioletowego na stanowiskach pracy.

  6. PN-T-06704: 2003. Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego

  7. PN-E-01005: 1990: Technika świetlna. Terminologia

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP