Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Przepisy ogólne | Umowy międzynarodowe | Nowości prawne w 2013 r | Przepisy wprowadzone w 2012 r. | Przepisy wprowadzone w 2011 r. | Przepisy wprowadzone w 2010 r. | Przepisy wprowadzone w 2009 r | Przepisy wprowadzone w 2008 r. | Przepisy wprowadzone w 2007 r. | Przepisy wprowadzone w 2006 r. | Przepisy wprowadzone w 2005 r. | Przepisy wprowadzone w 2004 r. | Przepisy wprowadzone w 2003 r. | Przepisy wprowadzone w 2002 r. | Przepisy szczegółowe | PRAWNA OCHRONA PRACY | Odpowiedzi na pytania prawne | Komentarze


Informacje o poniższych dokumentach oraz teksty ujednolicone w plikach PDF są dostępne np. na stronach Sejmu RP


Ustawy

 • Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466 (obowiązuje od dnia : 2010-12-31)
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657 (obowiązuje od dnia : 2010-12-31)
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • t.j.Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118
  t.j. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
  (obowiązuje od dnia : 2010-12-23)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159
  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235
  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Uwaga: art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r. , art. 62 i 63 wchodzą w życie z dniem 3 marca 2011 r., art. 64 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 4 marca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
  Uwaga: patrz art. 48 i 49 w zakresie obowiązywania i wejścia w życie przepoisów ustawy

    - Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829
  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092
  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

    - Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377
  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 472
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 215 poz. 1256
  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1511 (obowiązuje od dnia : 2010-12-22)
 • Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1498 (obowiązuje od dnia : 2010-12-21)
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 • Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1443 (obowiązuje od dnia : 2010-12-01)
 • Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1396 (obowiązuje od dnia : 2010-11-27)
 • Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529 (obowiązuje od dnia : 2010-11-15)
 • Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • Dz.U. 2010 nr 130 poz. 871 (obowiązuje od dnia : 2010-10-21)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 (obowiązuje od dnia : 2010-10-16)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 • Dz.U. 2010 nr 164 poz. 1107 (obowiązuje od dnia : 2010-09-22)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

 • Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1019 (obowiązuje od dnia : 2010-09-20)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 • Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 (obowiązuje od dnia : 2010-09-18)
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.


 • t.j. Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t.j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251
  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.
  (obowiązuje od dnia : 2010-09-15)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1351
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678
  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 1 pkt 5 lit. b wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 138 poz. 809
  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach

    - Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGA: art. 9 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2011 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1-3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018 (obowiązuje od dnia : 2010-09-04)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga:art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.

 • Dz.U. 2010 nr 151 poz. 1013 (obowiązuje od dnia : 2010-09-01)
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523 ze zm. (6) (obowiązuje od dnia : 2010-08-13)
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

 • Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809 (obowiązuje od dnia : 2010-08-06)
 • Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  t. j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087
  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
  (obowiązuje od dnia : 2010-07-30)
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586
  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 33-35, art. 3 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 19 listopada 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych


 • Dz.U. 2010 nr 122 poz. 827 (obowiązuje od dnia : 2010-07-22)
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804 (obowiązuje od dnia : 2010-07-20)
 • Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675 (obowiązuje od dnia : 2010-07-17)
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dz.U. 2010 nr 105 poz. 655 (obowiązuje od dnia : 2010-07-16)
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • t.j. Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (obowiązuje od dnia : 2010-06-29)
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
    ze zm.
    - Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

    - Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1511
  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

    - Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622
  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
  UWAGA: art. 36 pkt 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2011 r.

    - Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  UWAGA: art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80 wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2011 r., natomiast art. 63 pkt 13 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

    - Dz.U. 2011 nr 171 poz. 1016
  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników o płatników oraz niektórych innych ustaw


 • Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745 (obowiązuje od dnia : 2010-06-25)
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230 (obowiązuje od dnia : 2010-06-17)
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 (obowiązuje od dnia : 2010-06-14)
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 • Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm. (1) (obowiązuje od dnia : 2010-06-07)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

 • Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474 (obowiązuje od dnia : 2010-06-05)
 • Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 224 (obowiązuje od dnia : 2010-05-01)
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353 (obowiązuje od dnia : 2010-04-24)
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 • Dz.U. 2010 nr 47 poz. 278 (obowiązuje od dnia : 2010-04-10)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246 (obowiązuje od dnia : 2010-04-03)
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2010 nr 40 poz. 223 (obowiązuje od dnia : 2010-03-31)
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146 (obowiązuje od dnia : 2010-03-12)
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
  Uwaga: art. 1 pkt 27 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r., art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 • Dz.U. 2010 nr 28 poz. 145 (obowiązuje od dnia : 2010-03-12)
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  Uwagi: art. 1 pkt 26 lit. a, pkt 38 lit. a tiret 1, art. 2 pkt 1 oraz art. 4 pkt 13, 14, 15 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., art. 1 pkt 38 lit. a tiret 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 • Dz.U. 2010 nr 21 poz. 105 (obowiązuje od dnia : 2010-03-11)
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104 (obowiązuje od dnia : 2010-03-11)
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1704 (obowiązuje od dnia : 2010-01-06)
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706 (obowiązuje od dnia : 2010-01-01)
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.

 • Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1278 (obowiązuje od dnia : 2010-01-01)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 (obowiązuje od dnia : 2010-01-01)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

 • Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664 (obowiązuje od dnia : 2010-01-01)
 • Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenia

 • Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1611 (obowiązuje od dnia : 2010-12-21)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 • Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1440 (obowiązuje od dnia : 2010-12-07)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 142 poz. 951
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2003 nr 65 poz. 601
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10
  Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1202
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10
  (obowiązuje od dnia : 2010-11-10)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali.

 • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 121 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
  (Data uchylenia: 2010-10-31)
  Dz. U. 2003 nr 107 poz. 1004
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.(Data uchylenia: 2010-10-31)
  (obowiązuje od dnia : 2010-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

 • Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1257 (obowiązuje od dnia : 2010-10-22)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

 • 2010 nr 187 poz. 1253 (obowiązuje od dnia : 2010-10-07)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

 • Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1156 (obowiązuje od dnia : 2010-10-05)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 • Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1103 (obowiązuje od dnia : 2010-09-21)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

 • Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 (obowiązuje od dnia : 2010-09-18)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 • Dz.U. 2010 nr 141 poz. 950 (obowiązuje od dnia : 2010-08-21)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1002
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. z 1997 nr 120 poz. 768
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
  Dz. U. 2003 nr 37 poz. 328
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
  (obowiązuje od dnia : 2010-08-16)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

 • Dz.U. 2010 nr 126 poz. 855 (obowiązuje od dnia : 2010-08-14)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

 • Dz.U. 2010 nr 137 poz. 917 (obowiązuje od dnia : 2010-08-14)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 • Dz.U. 2010 nr 142 poz. 957 (obowiązuje od dnia : 2010-08-13)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dz.U. 2010 nr 145 poz. 978 (obowiązuje od dnia : 2010-08-13)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.

 • Dz.U. 2010 nr 145 poz. 979 (obowiązuje od dnia : 2010-08-13)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 147 poz. 989 (obowiązuje od dnia : 2010-08-13)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

 • Dz.U. 2010 nr 135 poz. 907
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1953 nr 35 poz. 151
  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 czerwca 1953 w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji
  (obowiązuje od dnia : 2010-08-10)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca r. uchylające rozporządzenie w sprawie higieny pracy w zakładach wytwarzających papę smołowcową i używających paku i smoły pogazowej przy produkcji.

 • Dz.U. 2010 nr 133 poz. 891 (obowiązuje od dnia : 2010-08-06)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 163 poz. 968
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego


 • Dz.U. 2010 nr 110 poz. 731
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
  (obowiązuje od dnia : 2010-07-08)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.

 • Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2007 nr 106 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  (obowiązuje od dnia : 2010-07-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania.

 • Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  (obowiązuje od dnia : 2010-06-30)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 • Dz.U. 2010 nr 110 poz. 736 (obowiązuje od dnia : 2010-06-28)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

 • Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643 (obowiązuje od dnia : 2010-06-24)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
    ze zm.
    - Dz.U. 2012 nr 131 poz. 787
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne


 • Dz.U. 2010 nr 88 poz. 577 (obowiązuje od dnia : 2010-06-09)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398 (obowiązuje od dnia : 2010-05-05)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2199
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe
  (obowiązuje od dnia : 2010-04-29)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych.

 • Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411 (obowiązuje od dnia : 2010-04-29)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 • Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1993 nr 115 poz. 513
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 pa?dziernika 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych
  (Data uchylenia: 2010-04-09)
  Dz. U. 1993 nr 83 poz. 392
  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. (Data uchylenia: 2010-04-09)
  (obowiązuje od dnia : 2010-04-09)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego.

 • Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304 (obowiązuje od dnia : 2010-04-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

 • Dz.U. 2010 nr 32 poz. 174 (obowiązuje od dnia : 2010-03-19)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania.

 • Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1783 (obowiązuje od dnia : 2010-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 • Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1024
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 60 poz. 527
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego
  Dz. U. 2004 nr 156 poz. 1636
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego
  Zostaje uchylone z dniem 2010-01-01
  Dz. U. 2004 nr 158 poz. 1655
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
  Zostaje uchylone z dniem 2010-01-01
  Dz.U. 2005 nr 37 poz. 333
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
  Dz.U. 2005 nr 43 poz. 420
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku
  (obowiązuje od dnia : 2010-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Dz. U. 2009 nr 186 poz. 1444 (obowiązuje od dnia : 2010-01-01)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 109 poz. 633
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
  par. 1 pkt 1 lit. d w części dotyczacej kodów tytułu ubezpieczenia 04 30 i 04 31 oraz pkt 2 wchodzą w zycie z dniem 1 października 2011 r.


Obwieszczenia

 • M.P. 2010 nr 97 poz. 1136 (obowiązuje od dnia : 2010-12-16)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r.

 • Dz.U. 2010 nr 203 poz. 1351 (obowiązuje od dnia : 2010-11-02)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. o sprostowaniu błędu

 • M.P. 2010 nr 65 poz. 845 (obowiązuje od dnia : 2010-09-17)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2010 r.

 • M.P. 2010 nr 44 poz. 630 (obowiązuje od dnia : 2010-06-15)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2010 r.

 • M.P. 2010 nr 10 poz. 103 (obowiązuje od dnia : 2010-02-26)
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 • M.P. 2010 nr 9 poz. 82 (obowiązuje od dnia : 2010-02-19)
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2010 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP