Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | BHP operatora podnośnikowych wózków jezdniowych | Przyczyny wypadków z udziałem wózków | Wymagania dotyczące strefy braku widoczności | Metoda dokładna określania strefy braku widoczności | Metoda uproszczone określania strefy braku widoczności | Bibliografia

BHP OPERATORA PODNOŚNIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych jest ułatwienie prawidłowego określenia widzialności otoczenia, wynikającej z  z wymiarów i położenia ładunku przewożonego na wózku.  
Praktyczny poradnik, przedstawiony w niniejszym serwisie, dotyczący ww. problemu opracowano w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Określenie zmian widzialności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych w aspekcie ryzyka wypadkowego” realizowanego w CIOP-PIB w latach 2008 – 2010 [10].  

Celem poradnika jest ułatwienie określenia widoczności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych wynikającej  z wymiarów i położenia ładunku przewożonego na wózku oraz podanie praktycznych zaleceń i wytycznych w tym zakresie, ułatwiających zachowanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymagań krytycznych w aspekcie bezpieczeństwa w użytkowaniu wózków.
Poradnik zawiera metodę dokładną i uproszczoną wyznaczania strefy braku widoczności (potocznie zwaną strefą martwą) wynikającą z ładunku znajdującego się na wózku.
                                                                         Więcej...

<b>Norny techniczne</b> <b>Książki</b> <b>Artykuły i inne opracowania</b>
Norny techniczne
Książki
Artykuły i inne opracowania


KSIĄŻKI

ATLAS MIAR CZŁOWIEKA.
Dane do projektowania i oceny ergonomicznej
- A. Gedliczka


Atlas jest zbiorem podstawowych wiadomości z zakresu antropometrii i biomechaniki dla populacji polskiej, niezbędnych w projektowaniu i ergonomicznej ocenie obiektów, a przede wszystkim w projektowaniu i ocenie stanowisk pracy.

Format: 29,7 x 21 cm
Stron: 45
ISBN: 83-88703-38-2
Rok wydania: 2001
Nakład wyczerpany
Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

Samochodowa technika świetlna
J. Mazur, W. Żagan


Pozycja dotyczy problematyki percepcji wzrokowej, technologii oświetlenia i sprzętu oświetleniowego w kontekście rozwiązań indywidualnego oświetlenia pojazdów oraz technik oświetlania ciągów komunikacyjnych: dróg i ulic.


Oficyna Wydawnicza PW
Warszawa 1997


NORMY  TECHNICZNE


[2]  prEN ISO 13564-1 Powered Industrial Trucks – Test methods for verification of visibility – Part 1: Sit-on and stand-on operator  trucks and variable reach trucks


[4]  PN-EN ISO 7250:2005 Podstawowe pomiary ciała ludzkiego do projektowania  technicznego


[5] PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzu


[6]  PN-EN 12464-2:2007 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz


[9]  ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods


ARTYKUŁY I INNE OPRACOWANIA

Określenie zmian widzialności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych w aspekcie ryzyka wypadkowego.

Antoni Saulewicz, Piotr Tomczuk, Dariusz Filipek, Dariusz Kalwasiński, Stanisław Skoniecki

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Sprawozdanie etapowe 2010 r., CIOP-PIB, Warszawa 2010


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP