Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | BHP operatora podnośnikowych wózków jezdniowych | Przyczyny wypadków z udziałem wózków | Wymagania dotyczące strefy braku widoczności | Metoda dokładna określania strefy braku widoczności | Metoda uproszczone określania strefy braku widoczności | Bibliografia

BHP operatora podnośnikowych wózków jezdniowych - BIBLIOGRAFIA

Źródło: opracowanie mgr inż. Antoniego Saulewicza, CIOP-PIB, pt. "Poradnik dla użytkowników podnośnikowych wózków jezdniowych"


  1. Collins, J.W., Landen, D.D., Kisner, S.M., J.J., Chin, S.F., Kennedy, R.D., 1999a  Fatal ocupational injuries associated with forklift, United States, 1980 – 1994. Am. J. Ind. Med. 36, 504 - 512

  2. prEN ISO 13564-1 Powered Industrial Trucks – Test methods for verification of visibility – Part 1: Sit-on and stand-on operator  trucks and variable reach trucks

  3. Samochodowa technika świetlna, Mazur J., Żagan W., Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1997

  4. PN-EN ISO 7250:2005 Podstawowe pomiary ciała ludzkiego do projektowania  technicznego

  5. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzu

  6. PN-EN 12464-2:2007 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz

  7. Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001

  8. LIGHTING HANDBOOK REFERENCE AND APPLICATION, 8th Edition, Mark S Rea, Ph.D. Fies, Editor-in-chief Rensselaer Politechnic Institute, IESNA, New York 1993

  9. ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods

  10. Określenie zmian widzialności otoczenia przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych w aspekcie ryzyka wypadkowego. Projekt nr 4.R.15. Sprawozdanie etapowe  2010 r. Antoni Saulewicz, Piotr Tomczuk, Dariusz Filipek, Dariusz Kalwasiński, Stanisław Skoniecki, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP