Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Nauczanie BHP | Kultura bezpieczeństwa | Centrum Edukacyjne | PAKIET EDUKACYJNY dla UCZELNI WYŻSZYCH | Stowarzyszenie absolwentów


Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych

"Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia" - pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, pod redakcją D. Koradeckiej, jest interdyscyplinarnym, monograficznym nowoczesnym materiałem dydaktycznym opartym na najnowszych osiągnięciach nauk technicznych, biologicznych i społecznych.

jedna płyta DVD z filmami i materiałem źródłowym

Materiał merytoryczny oprogramowania przewidziany jest na 60 godzin zajęć.

Materiał ten jest zorganizowany w formie następujących 8 niezależnych modułów tematycznych:
 • Ergonomia - pojęcia podstawowe
 • Prawna ochrona pracy
 • Czynniki antropometryczne i biomechaniczne
 • Czynniki fizjologiczne
 • Czynniki psychologiczne i społeczne
 • Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy
 • Diagnostyka i projektowanie układów antropotechnicznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

W wersji multimedialnej oraz internetowej (po uzyskaniu kodu dostępu) pakietu edukacyjnego przewidziano dwa warianty oprogramowania - wspierające proces dydaktyczny z punktu widzenia wykładowcy oraz ułatwiające samokształcenie studiującemu.

Każdy z modułów tematycznych oprogramowania pakietu edukacyjnego zawiera następujące elementy:
 • tekst źródłowy sprzężony rozwijanym spisem treści. Tekst źródłowy złożony jest z hierarchicznie zatytułowanych fragmentów, zawiera ilustracje, foliogramy i tabele sygnalizowane w tekście odpowiednimi odnośnikami - powiększane, na żądanie do formatu podglądu slajdu oraz do formatu pełnoekranowego, animacje uaktywniane za pomocą ikon, odwołania do spisu literatury oraz odwołania do słownika pojęć wprowadzonych i zdefiniowanych w danym module tematycznym.
 • zbiór slajdów (ilustracji, tabel, animacji oraz slajdów tekstowych), sprzężony z tekstem źródłowym odpowiednimi odnośnikami oraz zbiorem opcjonalnych komentarzy, widoczny w programie przeglądarki w postaci zbioru miniatur
 • poradnik wykładowcy - konspekt zawierający dokument charakteryzujący moduł tematyczny - kartę modułu oraz dokumenty podrzędne - karty jednostek tematycznych (podrozdziałów modułu), obejmujące: ćwiczenia, testy, wskazówki metodyczne, wykaz stosownych slajdów, wykaz piśmiennictwa, a także indeks nowych pojęć wprowadzanych w danej jednostce tematycznej wraz z odnośnikami do zbioru definicji w słowniku oraz do odpowiednich partii tekstu źródłowego
 • słownik pojęć wprowadzonych w materiale merytorycznym modułu wraz z odpowiednimi definicjami, z możliwością odniesienia do odpowiednich partii tekstu źródłowego.
 • FILMY multimedialne ilustracje problemów omawianych w materialeOprogramowanie edukacyjne umożliwia efektywne wsparcie następujących elementów procesu dydaktycznego realizowanego przez wykładowcę:
 • przeglądanie w sugerowanej przez program kolejności i przeszukiwanie tematyczne tekstów źródłowych, slajdów (zawierających również rysunki, fotografie i tabele), animacji oraz filmów
 • korzystanie z konspektu - Poradnika wykładowcy
 • elektroniczne prezentowanie wybranych sekwencji materiału (slajdów, animacji), zgodnie z zaprojektowaną wcześniej i zapisaną w wytworzonym dokumencie kolejnością
 • wykonywanie wydruków wraz z podglądem dowolnych partii tekstu oraz ilustracji zawartych w dokumentach (slajdów)
 • przeprowadzanie ćwiczeń ułatwiających opanowanie i utrwalenie materiału przez studentów poprzez udostępnianie interaktywnych ćwiczeń (testów), zawierających m.in. odnośniki do przeglądania odpowiednich partii przyswajanego materiału
 • generowanie tradycyjnych testów drukowanych
 • przeprowadzanie interaktywnych testów i egzaminów sprawdzających opanowanie materiału przez studentów
 • generowanie tradycyjnych materiałów pomocniczych do prowadzenia wykładów: drukowanie foliogramów z zakresu tematyki pakietu oprogramowania edukacyjnego


Multimedialny program realizujący ww. funkcje dydaktyczne opracowano w postaci przeglądarki dokumentów tekstowych, zapisanych w standardzie HTML, wraz z towarzyszącymi im foliogramami, konspektami (kartami modułów i jednostek tematycznych, wchodzącymi w skład poradnika wykładowcy), animacjami, filmami i testami. W programie tym wykładowca może wydrukować dowolną partię tekstu, dowolne ćwiczenie czy zadanie dla studentów lub dowolny foliogram (wybrany zestaw foliogramów - kompletną prezentację). Foliogramy i animacje mogą być pokazywane w formie prezentacji komputerowej. Program umożliwia przeprowadzenie testów metodą tradycyjną (po wydrukowaniu) i komputerową, zarówno na jednym stanowisku komputerowym, jak i w sieci komputerowej dowolnego typu. Wszystkie informacje zawarte w programie są zakodowane, co uniemożliwia jakikolwiek do nich dostęp spoza tego programu.

Oprogramowanie edukacyjne, w uproszczonej wersji dla słuchacza, umożliwia efektywne samokształcenie, udostępniając całość merytorycznego materiału dydaktycznego ze wszystkimi elementami wzbogacającymi , z wyjątkiem poradnika wykładowcy i generatora prezentacji komputerowych.

Podstawowymi elementami oprogramowania są: – materiał edukacyjny na płycie CD lub na serwerze internetowym – specjalizowana przeglądarka - aplikacja pracująca pod systemem operacyjnym Windows 95/98/NT/2000, dostępna w wersjach: multimedialnej na CD oraz internetowej.

Pakiet edukacyjny dostępny jest:


 • w wersji multimedialnej (z filmami)
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA (pdf)

 • w wersji podstawowej na płycie CD, bezpłatnej dla nauczycieli akademickich

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Bezpłatna wersja PAKIETU EDUKACYJNEGO dostępna dla nauczycieli akademickich na nośnikach optycznych

zobacz