Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

IRYS - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO ON-LINE
Interaktywna aplikacja internetowa, wspomagająca prowadzenie oceny ryzyka zawodowego
ON-LINE !


zobacz
Program MIKRO-BHP 1.3 wspomagający prowadzenie oceny ryzyka zawodo-
wego
, dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw

zobacz
System STER - uniwersalny program komputerowy wspomagający prowadzenie wszelkich działań związanych z bhp w przedsiębiorstwie: ocenę ryzyka zawodowego, dokumentowanie wypadków przy pracy, dobór środków ochrony indywidualnej...

zobacz
W latach 2008-2010 prowadzona była dwuletnia europejska kampania informacyjna na rzecz OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Interesujące odnośniki | SerwisOCENA RYZYKA ZAWODOWEGO


Tematy badawcze - streszczenia
ARTYKUŁY
SERWIS dotyczący oceny ryzyka zawodowego
PORADNIK dotyczący oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP
Nowości wydawnicze
Karty charakterystyk zagrożeń zawodowych
i oceny ryzyka (50 zawodów)


TEMATY BADAWCZE - streszczenia"Opracowanie kart charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń".


W ramach tego tematu opracowane zostaną karty charakterystyki zagrożeń dla wybranych zawodów. Zostaną w nich zawarte informacje dotyczące:
- nazwy i synonimów zawodu,
- definicji lub opisu czynności typowych dla danego zawodu,
- maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania danego zawodu,
- charakterystyki czynników zagrożenia typowych dla danego zawodu w tym
  czynników fizycznych wraz z czynnikami mechanicznymi, czynników
  chemicznych i pyłowych oraz czynników biologicznych,
- sposobów ograniczania lub eliminowania czynników zagrożeń w środowisku pracy.
Podczas realizacji tego tematu wykorzystane zostaną informacje dostępne w istniejących, komputerowych bazach danych oraz ekspercka wiedza specjalistów bhp oraz personelu służb medycyny pracy.

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Ocena obciążenia strażaków na podstawie wskaźników fizjologicznych podczas czynności ratowniczo-gaśniczych".

W ramach tego tematu badawczego, realizowanego w ramach PBZ pt. :"Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia PSP" (projekt koordynowany przez IMP w Łodzi), określone zostanie rzeczywiste obciążenie strażaków podczas wykonywania typowych akcji ratowniczo-gaśniczych w terenie oraz obciążenie organizmu podczas wysiłku fizycznego, wykonywanego w typowych ubraniach ochronnych, w warunkach mikroklimatu gorącego (symulacja w komorze mikroklimatycznej).

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Ocena ryzyka zawodowego - pojęcia podstawowe

zobacz
"Ocena ryzyka w pięciu krokach"  (ulotka .pdf)

zobacz
"Najważniejsze aspekty oceny ryzyka zawodo-
wego"
- broszura .pdf : porady praktyczne, listy kontrolne.
(Poradnik z zakresu szacowania i oceny ryzyka zawodowego opracowany w ramach działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)


zobacz
Artykuły nt. prowadzenia oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy

zobacz