Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Co nowego w wersji 8.5 | Cennik | STER - Informacje | Uaktualnienia | Kurs efektywnego wykorzystania systemu STER | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | Wersja demonstracyjna | Szkolenie Internetowe


Co nowego w  wersji STER 8.0

Wszystkie moduły
 • znacząco unowocześniono i udoskonalono technicznie interfejs programu:
  • przyśpieszono uruchamianie się wszystkich modułów systemu
  • zapewniono możliwości zmiany rozmiaru większości formularzy oraz poszczególnych ich obszarów wraz z zapamiętywaniem rozmiarów
  • poprawiono ergonomię wykorzystania formularzy poprzez wprowadzenie ich kolorowania
  • ujednolicono zasady kolorowania pól przeznaczonych do wprowadzania i wyboru stosownych danych
  • zwiększono „intuicyjność” formularzy poprzez dodanie stosownych ikon na przyciskach funkcyjnych
 • znacząco udoskonalono implementację zasad blokady dostępu do poszczególnych funkcji systemu zawartych w danych administracyjnych poszczególnych modułów
 • zmodyfikowano formę prezentacji liczb zmiennoprzecinkowych (dokładność) na większości formularzy i stosownych wydrukach
 • dokonano podmiany wszystkich okien programu w dokumentacji systemu i pomocy kontekstowej oraz zamieszczono w niej opisy nowych funkcji zaimplementowanych w systemie STER
 • zmodyfikowano program do konwersji pod kątem zapewnienia możliwości konwertowania wielu baz danych

moduł Administracja
 • opracowano funkcję aktualizacji zatrudnienia na stanowiskach pracy odnoszącą się tylko do pracowników wczytywanych (aktualizowane są tylko dane pracowników wczytywanych)
 • rozszerzono zakres wydruku pracowników poprzez dodanie opcji umożliwiającej sporządzenie wykazu pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym stanowisku
 • dodano możliwość modyfikacji okresów zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie

Moduł Ryzyko
 • zaktualizowano listę czynników chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.06.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 105; poz. 873)
 • wprowadzono zmiany w implementacji zasad pomiarów i oceny ryzyka dla hałasu infradźwiękowego i mikroklimatu zimnego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.06.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 105; poz. 873)
 • zapewniono możliwość zmiany tytułu wydruku karty pomiarowej (dostępny wybór: karta pomiarowa, sprawozdanie z badań, raport z badań)
 • zapewniono możliwość wprowadzania danych o charakterystyce stanowiska pracy z poziomu modułu ryzyko
 • rozszerzono zakres konfigurowania wydruku kart pomiarowych (dla czynników chemicznych i pyłów) poprzez zapewnienie opcjonalnego uwzględniania łącznego narażenia wraz z listą czynników wchodzących w skład łącznego narażenia (wraz z numerami kart pomiarowych)
 • wprowadzono możliwość zmiany ilości zatrudnionych bezpośrednio przed sporządzeniem wydruku „Karty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz „Rejestru i karty badań czynników szkodliwych”
 • dodano funkcję „Kalkulator” dla hałasu – uciążliwego czynnika psychofizycznego
 • uwzględniono zawartość stosownych patch’y  udostępnionych w wersji 7.1 systemu

moduł Wypadki
 • dodano opcję umożliwiającą wyłączenie umieszczania daty sporządzenia protokołu z nagłówków załączników
 • zaimplementowano możliwość równoczesnego podglądu okna z załącznikami podczas wypełniania poszczególnych pól zawierających dane o wypadku (możliwość kopiowania fragmentów załączników do stosownych pól opisujących wypadek)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP