Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Co nowego w wersji 8.5 | Cennik | STER - Informacje | Uaktualnienia | Kurs efektywnego wykorzystania systemu STER | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | Wersja demonstracyjna | Szkolenie Internetowe


Co nowego w  wersji STER 8.5

MODUŁ Ryzyko
  • zaimplementowano nowy rodzaj wydruku: Zestawienie stanowisk, na których dokonano pomiaru/oceny czynników w określonym przedziale czasu *
  • dodano możliwość wprowadzenia opisu dla nieokreślonej daty terminu następnego badania (tj. ‘9999-01-01’ wyznaczanej przez program lub wpisywanej przez użytkownika) na kartach pomiarowych oraz karcie badań, pomiarów i oceny ryzyka *
  • zmieniono układ kolumn na wydruku wielu różnych typów kart pomiarowych (kolumna krotność za kolumną z jednostką parametru mierzonego) *
  • zaimplementowano sposób oceny ryzyka zawodowego dla pracowników wykonujących pracę równocześnie na wielu różnych stanowiskach
  • wprowadzono korektę wybranych danych kilku czynników chemicznych w zakresie wartości NDS i nr CAS
  • uzupełniono synonimy wybranych czynników chemicznych

*) opcje dostępne były w zaktualizowanej wersji systemu STER 8.4

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93