Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Co nowego w wersji 8.5 | Cennik | STER - Informacje | Uaktualnienia | Kurs efektywnego wykorzystania systemu STER | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | Wersja demonstracyjna | Szkolenie Internetowe

Uaktualnienia programu STER
Uwaga: w nawiasach podano daty uaktualnień.
Pobrany plik należy rozpakować i podmienić nim plik o tej samej nazwie.


Uaktualnienie wersji 8.4:


    moduł ryzyko  (22.01.2014) - poprawiono kopiowanie szczegółowych danych pomiarowych dla czynnika - obciążenie psychiczne. Dodano możliwość aktualizowania szczegółowych danych pomiarowych pomiędzy czynnikami, oświetlenie - parametr natężenie, a oświetlenie - parametr równomierność;

    moduł wypadki  (22.01.2014) - umożliwiono stosowanie znaków cudzysłowu i apostrofu, w polach edycyjnych;

    moduł bhp  (18.11.2013) - zoptymalizowano funkcję wydruku skierowań na badania;

    moduł ryzyko  (26.08.2013) - poprawiona została obsługa formularza z danymi dot. profilaktyki dla wybranej sesji pomiarowej.

    moduł ryzyko  (25.04.2013) - wprowadzono zmiany na wydrukach wybranych kart pomiarowych polegające na zmianie kolejności kolumny przedstawiającej jednostki parametrów mierzonych; dodano możliwość wprowadzenia opisu dla nieokreślonej daty terminu następnego badania (wyznaczanej przez program lub wpisywanej przez użytkownika) na kartach pomiarowych oraz karcie badań, pomiarów i oceny ryzyka.


Uaktualnienie wersji 8.3:

    moduł ryzyko  (21.09.2012) - uzupełniono wydruk Protokołu pomiarów czynników chemicznych o własne czynniki chemiczne; skorygowany został algorytm wyliczający liczbę pracujących w warunkach przekroczeń umieszczaną na wydruku Rejestru czynników; poprawiono wydruk karty pomiarowej hałasu - czynnik uciążliwy, uszczegółowiono nazwę pyłu talku na karcie pomiarowej i protokole z pomiarów; (wymagana jest wcześniejsza aktualizacja bazy danych);

    moduł wypadkowy  (17.09.2012) - dodano nowy wydruk Karty wypadku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. ; dodano nowy wydruk Karty wypadku w drodze do lub z pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. ;

    moduł administracyjny  (14.05.2012) - dodano filtr na kolumnę pesel na formularzu danych osobowych;

    aktualizacja bazy danych i modułu ryzyko  (20.01.2012) - aktualizacja zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 16.12.2011 r. (Dz.U. nr 274 poz. 1621); proszę zapoznać się z plikiem CzytajTo.txt

    moduł prawa dostępu  (28.12.2011) - poprawiono błąd dot. niezgodności wersji bazy danych;

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP