Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Budownictwo | Gazownictwo | Gospodarka morska i śródlądowa | Górnictwo | Hutnictwo | Kultura i oświata | Obsługa maszyn | Obróbka metali | Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna | Przedsiębiorstwa komunalne | Przemysł chemiczny | Przemysł spożywczy i gastronomiczny | Przemysł drzewny i papierniczy | Służba zdrowia | Rolnictwo | Służby mundurowe i specjalne | Transport drogowy | Inne


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz.U. 2011 nr 83 poz. 454
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2045
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek
  UWAGA: Par. 4 ust. 1 oraz par. 17 tracą moc z dniem 19 lipca 2013 r.
  Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1480
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  UWAGA: par. 17 traci moc z dniem 19 lipca 2013 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 102
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym

 • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 121 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
  (Data uchylenia: 2010-10-31)
  Dz. U. 2003 nr 107 poz. 1004
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.(Data uchylenia: 2010-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 783
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1974 nr 12 poz. 76
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 marca 1974 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

 • Dz.U. 2008 nr 110 poz. 702
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1975 nr 21 poz. 117
  Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 3 czerwca 1975 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie

 • Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  Obowiązuje do dnia wygaśnięcia: 2014-07-01
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 107 poz. 891
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

    - Dz.U. 2010 nr 64 poz. 398
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

    - Dz.U. 2012 nr 110 poz. 648
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


 • Dz.U. 2007 nr 199 poz. 1440
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 40 poz. 211
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych


 • Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1274
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1946 nr 23 poz. 151
  Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia i Przemysłu z dnia 26 marca 1946 o higienie pracy w zakładach przemysłu włókienniczego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych

 • Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 1 poz. 8
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

    - Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1633
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
  Uwaga: par. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 • Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dz. U. 2003 nr 199 poz. 1936 ze zm. (5)
 • Ustawa z dnia 17 października 2003 o wykonywaniu prac podwodnych

 • Dz. U. 2002 nr 219 poz. 1841
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego

 • Dz. U. 2001 nr 92 poz. 1024
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych

 • Dz. U. 2000 nr 40 poz. 469
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach.

 • Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  Zostaje uchylone z dniem 2013-10-24

 • Dz. U. 1997 nr 154 poz. 1012
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych

 • Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

 • Dz. U. 1954 nr 38 poz. 167
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kolei w zakładach pracy

 • Dz. U. 1952 nr 31 poz. 208
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach

 • Dz. U. 1951 nr 65 poz. 447
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych
    ze zm.
    - Dz. U. 1952 nr 41 poz. 285
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych


 • Dz. U. 1930 nr 69 poz. 554
 • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych łącznie, w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wojskowych i Robót Publicznych z dnia 13 września 1930 w sprawie przepisów higieny i bezpieczeństwa, obowiązujących przy przygotowywaniu gotowych do użytku farb i past, zawierających biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty związki te zawierające oraz przy wykonywaniu robót malarskich, przy których używane są te farby i pasty

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP