Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Czynniki mechaniczne | Narzędzia ręczne | Środki transportu drogowego | Hałas | Czynniki uciążliwe | Inne elementy bezpieczeństwa | Prąd elektryczny | Mikroklimat | Pożar i wybuchNarzędzia ręczne


Problem: Zagrożenia urazami z powodowane narzędziami ręcznymi, takim jak:

  • młotki,
  • przecinaki,
  • pilniki,
  • piłki ręczne,
  • wkrętaki (śrubokręty),
  • klucze,
  • imadła,
  • inne,


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy narzędzia ręczne są właściwie dobrane do wykonywanych zadań? Stosowanie właściwie dobranych narzędzi ręcznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzia na rękojeści.

Prawidłowe wymiary (wielkość) używanego narzędzia (długość, kąt ostrza, wymiar klucza dostosowany do nakrętki).

Czy narzędzia ręczne są w stanie pełnej sprawności, kompletne? Utrzymywanie ręcznych narzędzi w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzenie przed użyciem.

Czy narzędzia ręczne w czasie przerw w pracy są właściwie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie upoważnionych? Składowanie narzędzi ręcznych w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający ich spadanie.

Czy pracownicy stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej (dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP