Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych

Oferta Międzynarodowego Centrum CIS


Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy CIS w Genewie, które powstało w 1949 roku przy Międzynarodowym Biurze Pracy, gromadzi, opracowuje, udostępnia i rozpowszechnia w różnych formach światowe informacje i piśmiennictwo z dziedziny ochrony człowieka w procesie pracy  oraz dziedzin pokrewnych. Centrum to prowadzi usługi informacyjne dla zainteresowanych z całego świata zarówno na miejscu, jak też poprzez swą witrynę internetową, zlokalizowane w różnych krajach Centra CIS oraz inne, związane z CIS instytucje (patrz www.ilo.org/cis).
Poprzez witrynę można korzystać bezpłatnie m.in. z następujacych żródeł informacji, zwiazanych z bezpieczeństwem pracy na świecie:
- baza danych o instytucjach, w tym Centrach CIS
- baza danych o przepisach prawnych  - LEGOSH
- baza danych zawierająca  międzynarodowe karty bezpieczeństwa chemicznego
- baza danych zawierajaca międzynarodowe karty zagrożeń w poszczególnych      zawodach.
Na stronach CIS można również zapoznać się z innymi odpłatnymi produktami Międzynarodowego Centrum CIS, np. z:
-  Bazą CISDOC
-  Biuletynem ILO-CIS
-  Encyklopedią ILO
-  Tezaurusem CIS
- Glosariuszem pojęć z dziedziny bezpieczeństwa pracy (w 5 językach).

Można równiez uzyskać informacje o innych wydawnictwach Centrum CIS oraz Międzynarodowego Biura Pracy ILO, dotyczących bezpieczeństwa pracy i dziedzin pokrewnych.
Międzynarodowe Centrum CIS realizuje również usługi informacyjne, opracowując zestawy literatury na wybrane tematy, udostępnia   bazy danych, opracowane w CIS lub w innych działach ILO (np. Chemical Safety CD-ROM, Your Health and Safety at Work,  Occupational safety and Health in Agriculture, Forestry and Livestock Rearing, International and National Standards on Occupational Safety and Health, Key Indicators of the Labour Market 2001 - 2002, World Employment Report 2001) oraz pełne teksty dokumentów, opisanych w bazie CISDOC i w Biuletynie ILO-CIS (na mikrofiszach lub w formie bazy danych CISDOC-TEXT), itp.
W Centrum tym można prenumerować również komplet usług. W  ramach jednej odpłatności otrzymuje się: kolejne numery Biuletynu ILO-CIS,  kilka wyszukiwań informacji, egzemplarze wszystkich  publikowanych wydawnictw CIS.

Poniżej zamieszczono informacje o najważniejszych produktach Międzynarodowego Centrum CIS:

ENCYCLOPAEDIA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Ważnym wydawnictwem Międzynarodowej Organizacji Pracy, opracowywanym na bieżąco przez Międzynarodowe Centrum CIS jest Encyklopedia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wydawnictwo to obejmuje całokształt problemów związanych z ochroną człowieka w procesie pracy. Ujmuje w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące m.in. budowy człowieka, ochrony zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy, ochron osobistych, wypadków i zagrożeń w miejscu pracy, zarządzania bezpieczeństwem, substancji chemicznych itp. Informacje można wyszukiwać poprzez indeksy tematyczne, autorskie oraz indeksy substancji chemicznych. Tekst zawiera również tablice, wykresy, pełne teksty dokumentów, opisy bibliograficzne literatury załącznikowej do danych rozdziałów. Encyklopedia została opublikowana przez ILO w językach angielskim i francuskim.
Najnowsze czwarte wydanie Encyklopedii ILO w języku angielskim opracowano w formie drukowanej w czterech tomach oraz w formie elektronicznej na dysku CD. Encyklopedia dostępna jest również w formie on-line na zasadzie subskrypcji. W przygotowaniu tego wydania wzięło udział ponad tysiąc. ekspertów z ponad 60 krajów. Jest ono bogato ilustrowane, zaopatrzone w indeksy tematyczny i autorski oraz w wykaz ponad 2 tysięcy omówionych substancji chemicznych. Wydanie to zostało przetłumaczone na język chiński, rosyjski i hiszpański. W 2004r. opublikowano również całość encyklopedii w języku francuskim. Obecnie trwają przygotowania do wydania Encyklopedii w japońskiej wersji językowej.

SAFETY AND HEALTH AT WORK. ILO-CIS BULLETIN

Jest to dwumiesięcznik publikowany w języku francuskim i angielskim. Główną częścią biuletynu jest dział zawierający opisy bibliograficzne wraz z analizami treści wydawnictw, baz komputerowych, materiałów szkoleniowych itp., dotyczących zagadnień związanych z ochroną pracy i zdrowia. Informacje te opracowuje Międzynarodowe Centrum CIS oraz Krajowe i Współpracujące Centra. Opisy te zamieszczane są również w bazie danych CISDOC/CISILO. Biuletyn zawiera również informacje o nowych wydarzeniach w świecie bezpieczeństwa pracy, o działalności ILO i innych organizacji, o planowanych konferencjach, kongresach i kursach. Obejmuje też różne materiały tematyczne (zestawienia literatury na określone tematy, karty informacyjne CIS, fragmenty z Encyklopedii ILO, przepisy prawne, teksty artykułów itp.).

CIS NEWSLETTER

Jest to biuletyn międzynarodowej sieci Centrów CIS, miesięcznik opracowywany w Anglii przez konsultanta w dziedzinie informacji naukowej związanej z bezpieczeństwem pracy, Sheilę Pantry. Wydawnictwo zawiera najnowsze informacje o ciekawych wydawnictwach i bazach komputerowych, o ważnych wydarzeniach krajowych i międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem pracy, ochroną zdrowia, ergonomią i innymi dziedzinami pokrewnymi. Zamieszczane są w nim również informacje o działalności różnych organizacji i instytucji, m.in. Centrów CIS. Ważną informacją jest obecny w każdym numerze opis stron internetowych instytucji, zajmujących się wyżej wymienioną tematyką. Podawane są też informacje o organizowanych w różnych krajach kursach, seminariach, konferencjach i wystawach. Wydawnictwo to publikuje również informacje o działalności i osiągnięciach polskich instytucji, opracowywane przez polskie Krajowe Centrum CIS.

Wydawnictwa, bazy danych  i usługi Międzynarodowego Centrum CIS można zamawiać bezpośrednio w Centrum lub skorzystać z pośrednictwa Polskiego Krajowego Centrum CIS.

Więcej informacji o usługach Międzynarodowego Centrum CIS mozna uzyskać na stronie: www.ilo.org/cis

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP