Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych


Krajowe Centrum CIS

Linki do krajowych i zagranicznych instytucji, zajmujących sie BHP.

Załączony wykaz obejmuje wybrane polskie oraz zagraniczne instytucje z podaniem ich nazw w języku polskim i języku angielskim lub języku danego kraju oraz  linki do ich stron głównych.

Linki ILO do innych instytucji związanych z pracą na świecieLinki do Centrów CIS

Więcej informacji o systemie informacji CIS, jego organizacji i produktach oraz o problemach bezpieczeństwa pracy i ergonomii można uzyskać m.in. poprzez witryny internetowe instytucji pełniących rolę Krajowych, Współpracujacych i Regionalnych Centrów CIS Centrów CIS, np.:

Dane adresowe pozostałych Centrów CIS można uzyskać m.in. na stronach internetowych Międzynarodowego Centrum CIS:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/resourcelist/wcms_146791.pdf

Inne linki

Inne linki do instytucji związanych z systemem informacji CIS oraz problematyką  bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, np:


Osoby zainteresowane działalnością Krajowego Centrum CIS oraz innych Centrów CIS  prosimy o kontakt:

Pracownia Informacji Naukowej i Dokumentacji
mgr Barbara Szczepanowska
e-mail: baszc@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP