Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych

Współpracownicy  Krajowego Centrum CIS


Polskie Krajowe Centrum CIS, podobnie jak inne Centra, współpracuje z Międzynarodowym Centrum w tworzeniu międzynarodowej bazy danych CISDOC, obejmującej informacje o światowym piśmiennictwie z dziedziny bezpieczeństwa pracy i tematów pokrewnych.
Wobec stosowanej ścisłej selekcji pozycji do tej bazy, opracowywane są przez nas analizy dokumentacyjne tylko wydawnictw najbardziej wartościowych i reprezentatywnych dla polskiego piśmiennictwa z tej dziedziny.
W celu prawidłowego typowania tych pozycji Krajowe Centrum organizuje sieć polskich współpracowników - instytucji, które przekazują nam wybrane publikacje swoich pracowników oraz ew. – inne polskie pozycje warte  dokumentowania.
Instytucje współpracujące mogą też przekazywać do Krajowego Centrum CIS informacje o ważnych wydarzeniach, konferencjach, kursach itp, które odbyły sie lub odbędą w ich instytucji czy regionie.
Krajowe Centrum CIS  opracowuje w języku angielskim analizy dokumentacyjne otrzymanych wydawnictw i przekazuje te analizy oraz otrzymane oryginały dokumentów do Międzynarodowego Centrum CIS, jak również zamieszcza informacje o opracowanych dokumentach  na swoich stronach internetowych.
Wykaz opracowanych od 01.01. 2003 roku analiz zamieszczany jest na bieżąco w dziale „Analizy piśmiennictwa”.
Podobnie otrzymywane informacje o wydarzeniach –  zamieszczane są na stronach Krajowego Centrum oraz wybrane – tłumaczone na język angielski i przekazywane do zagranicznych wydawnictw związanych z siecią CIS (Biuletyn ILO/CIS, CIS Newsletter).
Współpracujące instytucje otrzymują drogą elektroniczną od Polskiego Krajowego Centrum CIS informacje o pozyskanych z sieci Centrów CIS informacjach i wydawnictwach,  kolejne numery "CIS Newsletter" oraz mogą zamawiać w Centrum uslugi informacyjne, np. nieodpłatne wyszukiwania literatury na wybrane tematy.

Współpraca w typowaniu piśmiennictwa pozwoli na międzynarodowe rozpowszechnianie informacji o największych polskich osiągnięciach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

A oto wykaz instytucji, które zgłosiły już akces do współpracy z Krajowym Centrum CIS:

  • Biblioteka Główna Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź
  • Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa
  • Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa
  • Centralny Instytut Ochrony przeciwpożarowej, Warszawa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP