Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych


Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP)

Baza OSH-BHP, opracowywana przez Polskie Krajowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS, zawiera tworzone w języku angielskim opisy wybranego polskiego piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Celem jej opracowania było ułatwienie dostępu dla zagranicznych użytkowników do krajowej literatury z tego zakresu i do treści w niej zawartych. Baza może służyć zarówno zagranicznym, jak i polskim użytkownikom, m.in. dzięki tytułom wydawnictw, zamieszczonych w języku polskim i angielskim oraz możliwości przeszukiwania tematycznego  bazy w oparciu  o tezaurus w języku angielskim, polskim, francuskim i hiszpańskim. Baza ta zawiera opisy książek, artykułów, raportów, przepisów prawnych) z lat 2000-2011 a także pozycje z lat wcześniejszych. Jest ona uzupełniana na bieżąco. Opisy wydawnictw, opracowywane są w formacie MARC w ramach wdrożonego w CIOP-PIB komputerowego systemu ALEPH, w oparciu o analizy dokumentacyjne w formacie CIS, opracowywane dla Międzynarodowego Centrum CIS w Genewie. Tematyka wydawnictw, których opisy zawiera baza OSH-BHP, jest charakteryzowana hasłami z tezaurusa oraz analizą dokumentacyjną w języku angielskim.  Dzięki czterojęzycznemu tezaurusowi w bazie tej informacje można wyszukiwać w 4 językach. Opisy dokumentów zawierają także (gdzie to jest możliwe) adresy stron internetowych, związanych z danym wydawnictwem.

Wyszukiwanie informacji w bazie OSH-BHP


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP